Zerwanie umowy dzierżawy

Pytanie:

W jakich okolicznościach mógłbym zerwać umowę dzierżawy ziemi, która jest zawarta na okres 10 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.2.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zerwanie umowy dzierżawy

W zasadzie istnieją tylko dwie sytuacje przewidziane przepisami prawa, które upoważniają wydzierżawiającego do rozwiązania dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia: oddanie przedmiotu dzierżawy do używania osobie trzeciej bez zgody wydzierżawiającego oraz zwłoka z płatnością czynszu. W tym drugim przypadku obowiązuje uprzednie wezwanie z wyznaczeniem dodatkowego trzymiesięcznego terminu. Zgodnie z orzecznictwem wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej na czas określony jest bezskuteczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: