Zgodny wniosek o orzeczenie rozwodu

Pytanie:

"Biorę rozwód z mężem za porozumieniem stron. Czy zatem mam w pozwie wymienić powoda i pozwanego? "

Odpowiedź prawnika: Zgodny wniosek o orzeczenie rozwodu

Tak. Jeśli chce się Pani rozwieść proszę złożyć do sądu pozew, w którym Pani będzie figurować jako powódka, a Pani mąż jako pozwany. Jednocześnie proszę zaznaczyć, że mąż zgadza się na rozwód. Należy jednak pamiętać, ze nie wystarczy porozumienie stron co do rozwodu, aby został on orzeczony. W Polsce sąd nie ma obowiązku orzekania rozwodu, nawet, jeżeli małżonkowie zgodnie tego żądają. Zaistniałe okoliczności (np. cudzołóstwo) są tylko okolicznościami badanymi przez sąd, który ma stwierdzić, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Główną przesłanką dopuszczalności rozwodu jest zatem wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona - sąd nie może orzec rozwodu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika