Zmiana wpisu w KRS

Pytanie:

Czy w przypadku, gdy spółka jawna ma zamiar rozpocząć prowadzenie nowej działalności handlowej pod innym adresem, niż siedziba spółki, zachodzi konieczność zgłoszenia tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym? Jakie dokumenty należy w tym celu przedłożyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana wpisu w KRS

W przypadku spółki jawnej, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ujawnia się m.in. dane posiadanych przez spółkę oddziałów, w szczególności firmę oddziału, siedzibę oddziału, adres oddziału. W tym celu należy złożyć we właściwym sądzie - wydziale KRS formularz KRS-Z1 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców wraz z załącznikiem w postaci formularza KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (formularze dostępne w biurze podawczym sądu lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/). Wniosek winien być należycie opłacony - opłata wynosi 400 zł za wpis, 250 zł za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz 15 zł na wydatki sądowe. Do wniosku winna być dołączona podstawa wpisu, tj. dokument, z którego wynika powstanie oddziału spółki, np. odpowiednio zmieniona umowa spółki jawnej.

Zgłoszenia zmiany danych spółki jawnej do KRS może dokonać każdy wspólnik w terminie 7 dni.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru