5.6.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Inauguracja Europejskiego Centrum Wergelanda z udziałem wiceministra Krzysztofa Stanowskiego

Z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego, w Oslo (Norwegia) odbyła się międzynarodowa konferencja inaugurująca działalność Europejskiego Centrum Wergelanda. Pełnić będzie ono rolę europejskiego centrum zasobów w dziedzinie edukacji międzykulturowej, edukacji o prawach człowieka i edukacji obywatelskiej. Działania Centrum adresowane będą m.in. do nauczycieli, osób kształcących nauczycieli, multiplikatorów i decydentów z państw członkowskich Rady Europy, działających w dziedzinie edukacji międzykulturowej, praw człowieka i edukacji obywatelskiej.

Krzysztof Stanowski wystąpił w charakterze głównego mówcy w sesji zatytułowanej Współpraca w obszarze edukacji w Europie i poza Europą, od polityki do praktyki. Wiceminister edukacji narodowej  w trakcie wystąpienia potwierdził gotowość Polski do współpracy z Centrum. Wspomniał również o opublikowanym w Polsce najnowszym poradniku Rady Europy „Kompasik" (Compasito) o prawach człowieka w pracy z dziećmi oraz zgłosił propozycję organizowania corocznie w Polsce od roku 2010 we współpracy z Centrum i Radą Europy - Regionalnej Letniej Akademii dla edukatorów z państw objętych nowym programem UE Partnerstwo Wschodnie.

Porady prawne

Konferencja inaugurująca działalność Europejskiego Centrum Wergelanda, która odbyła się w dniach 28 - 29 maja, zgromadziła ponad 150 uczestników, m.in. ministrów edukacji z państw członkowskich Rady Europy, przedstawicieli Rady Europy, przedstawicieli wielu organizacji międzynarodowych, specjalistów w dziedzinie edukacji międzykulturowej, edukacji o prawach człowieka i edukacji obywatelskiej, umożliwiając zgromadzonym dyskusję na temat możliwości przyszłej współpracy z Centrum. 

Źródło: www.men.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: