Jakie koszty wiążą się z zakupem mieszkania?

Jakie koszty trzeba ponieść przy zawarciu umowy w formie aktu notarialnego? 

Notariusz pobiera:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z ustawą za zapłatę takiego podatku odpowiedzialność ponosi kupujący. Warto zwrócić uwagę przy negocjowaniu warunków umowy kupna-sprzedaży mieszkania, że poniesiemy taki ciężar, aby znalazło to odzwierciedlenie (choćby symboliczne) w cenie mieszkania,

 • taksę notarialną wraz z podatkiem VAT, za swoje działanie,

 • opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej nowego właściciela oraz wpis hipoteki. Tej ostatniej opłaty jednak notariusz nie pobierze w przypadku zakupu mieszkania na kredyt w związku ze zwolnieniem, o którym mowa poniżej,

 • opłatę za wypis z aktu notarialnego – oryginał aktu pozostaje u notariusza.

Symulacja

Poniżej przedstawione są wszystkie koszty, jakie wiążą się z zakupem mieszkania. Są to kwoty uśrednione - jeśli chodzi o oferty banków, natomiast jeżeli chodzi o opłaty publicznoprawne pobierane przez notariusza przy okazji sporządzenia aktu notarialnego – koszty stałe wg stanu na dzień 15 czerwca 2005 roku.

Dla zobrazowania przyjmijmy, że kwota kredytu wynosi 180 000 i chodzi o kupno mieszkania stanowiącego odrębną własność. Koszty przedstawiają się następująco:

 • Prowizja od udzielonego kredytu: około 1 % (waha się od 0,5 do 4 %), czyli 1 800 ,

 • Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego przez bank: 100 zł,

 • Opłata za inspekcję techniczną przedstawiciela banku na placu budowy: 100 zł,

 • Opłata za wycenę nieruchomości: 800 zł,

 • Ubezpieczenie kredytu: 118,80 zł miesięcznie (pierwsza składka najpóźniej w dniu wypłaty kredytu),

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (po zabezpieczeniu hipoteką bank wymaga takiego ubezpieczenia) - 200 zł rocznie,

 • Ewentualne koszty pośrednictwa: - 2,5 % wartości nieruchomości: 4 500 zł,

 • VAT od usług pośrednika - 22 %: 990 zł.

Opłaty stałe wyniosą:

1) Podatek od czynności cywilnoprawnych:

 • od umowy sprzedaży nieruchomości – 2 %: 3 600 zł,

 • od ustanowienia hipoteki zwykłej – 0,1 % od kwoty zabezpieczonej hipoteki, czyli w przypadku kwoty 180 000 – 180 zł,

 • od ustanowienia hipoteki kaucyjnej: 19 zł,

2) Taksa notarialna: 1 010 plus 0,4 % nadwyżki powyżej 60 000 zł, co w przypadku 180 000 zł daje kwotę 1 490 zł;

3) VAT od taksy notarialnej – 22 %: 327,80 zł;

4) Wypis aktu: 24 zł (6 zł za stronę);

5) Opłaty sądowe: 200 zł za wpisanie hipoteki do księgi wieczystej 

Co razem daje łączną kwotę: 194 430 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, taksa notarialna ulega - w razie sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - zmniejszeniu o połowę i wyniesie w tym przypadku 745 zł

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika