Jakie polepszenie standardów okołoporodowych się szykuje?

Resort zdrowia pracuje nad polepszeniem standardów okołoporodowych

W związku z fragmentem artykułu „Masz kasę, masz dziecko”, który został opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że nie zlikwidowało standardów opieki okołoporodowej. Pracuje zaś nad polepszeniem tej opieki. Wielokrotnie zapewniało, że nowe standardy organizacyjne w opiece okołoporodowej nie pogorszą sytuacji rodzących kobiet. Wręcz przeciwnie – chce, aby nowe przepisy były jeszcze bardziej satysfakcjonujące. 

Na czym ma polegać zmiana?

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej w żaden sposób nie zagraża jakości opieki na oddziałach położniczych. Wprowadza jedynie rozróżnienie między standardami organizacyjnymi a wytycznymi i zaleceniami postępowania medycznego – są to dwa różne obszary (zapis „standardy postępowania medycznego” został zmieniony na „standardy organizacyjne opieki zdrowotnej”).

Dzięki temu MZ uporządkuje kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania, które dotyczą diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej.

Nowe rozporządzenie i zalecenia

Do końca 2018 r. wydane zostanie nowe rozporządzenie, które określi standardy organizacyjne opieki zdrowotnej (w tym np. sposób organizacji pracy, relacje personel-kobieta rodząca, prawa kobiet rodzących).

Zalecenia postępowania medycznego będą przygotowywane przez towarzystwa naukowe. Minister zdrowia będzie je ogłaszał w obwieszczeniu. Ustawa, która to umożliwi (tj. ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz.U., poz. 759), weszła w życie 1 lipca br.

Porady prawne

Standardy opieki zdrowotnej będą nadal obowiązywały

Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały – zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone. Idea standardów opieki okołoporodowej zostanie zachowana. Resort zdrowia tłumaczy, że nie zamierza likwidować tego, co jest osiągnięciem ostatnich lat, czyli poprawy opieki okołoporodowej. Chce natomiast ulepszyć ją tam, gdzie jest to możliwe.

Minister Radziwiłł wielokrotnie tłumaczył intencje, jakie przyświecają wprowadzonym zmianom – m.in. podczas styczniowego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową. W czasie tego spotkania wyjaśnił, na czym będą polegały zmiany dotyczące standardów opieki medycznej oraz w jakim celu są wprowadzane. W trakcie dyskusji wyjaśniał wątpliwości zgłaszane przez stronę społeczną. Zapewnił także, że docenia aktywność organizacji pozarządowych i liczy na dalszą, udaną współpracę w kwestii zapewnienia kobietom jak najlepszych warunków opieki okołoporodowej.

Resort zapewnia, że idea standardów opieki okołoporodowej zostanie zachowana. Opieka okołoporodowa będzie nadal na wysokim poziomie. Zmiany, które wprowadza, mają uporządkować kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej. Dotyczą wszystkich standardów medycznych. Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały – zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone.

Minister zdrowia: standardy organizacyjne

Minister zdrowia, na podstawie nowej delegacji, w rozporządzeniu będzie określał organizację opieki zdrowotnej - w tym przypadku: nad kobietami w czasie fizjologicznej ciąży, porodu i połogu oraz organizację opieki nad noworodkiem. Dotychczasowe standardy, które będą obowiązywały do czasu wydania nowego rozporządzenia, maksymalnie do końca 2018 r., również określają kwestie organizacyjne. Przeanalizujemy obecne przepisy i wykorzystamy je przy tworzeniu nowego standardu. Nowe rozporządzenie nie będzie zawierało przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych.

Etap prac nad nowym rozporządzeniem – prace zespołu

Minister zdrowia powołał zespół, który ma opracować projekt nowego rozporządzenia. W jego pracach uczestniczą eksperci z zakresu ginekologii, perinatologii, neonatologii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się prawami kobiet i opieką okołoporodową.

Nowe regulacje będą w dużej mierze uzależnione od wyników jego prac i ostatecznych ustaleń. Nie ulega wątpliwości, że celem działań ministra zdrowia jest zapewnienie wysokiej jakości opieki okołoporodowej, w tym zagwarantowanie właściwej organizacji tej opieki.

Towarzystwa naukowe: standardy postępowania medycznego

Standardy medyczne są to m.in. opisy poszczególnych procedur medycznych. Towarzystwa naukowe oraz zespoły ekspertów w poszczególnych dziedzinach medycyny opracowują je na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych.

Jako schematy postępowania, które są oparte na aktualnej wiedzy medycznej, stanowią bardzo ważne wskazówki w codziennej praktyce lekarskiej. Jednak nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązujących przepisów, ponieważ odnoszą się do sytuacji przeciętnych, najczęściej występujących w medycynie. Zdążają się sytuacje, w których dla dobra pacjenta nie można ich zastosować. W takim przypadku pojawia się problem – wszelkie odstępstwa lekarza od tych standardów mogą skutkować np. odpowiedzialnością kierownika podmiotu leczniczego lub personelu udzielającego świadczeń.

Minister zdrowia będzie mógł wydawać obwieszczenia z wytycznymi i zaleceniami

Resort zdrowia tłumaczy, że dobro pacjentów jest dla niego najważniejsze. Zapewnia też, że standardy opieki okołoporodowej – zarówno organizacyjne, jak i  postępowania medycznego – będą nadal obowiązywały w szpitalach.

Minister zdrowia będzie mógł ogłaszać w obwieszczeniu standardy postępowania medycznego opracowane przez towarzystwa naukowe. 

Akty prawne:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne