Kiedy będą kasy fiskalne on-line?

Kasy on-line, czyli jakie?

Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza udzielił odpowiedzi na interpelację nr 16014 Poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie wprowadzenia elektronicznych paragonów. Na wstępie wyjaśnił, że w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace dotyczące wprowadzenia elektronicznych paragonów, co sugerowałby tytuł interpelacji. Przyjął jednakże, że w interpelacji chodziło nie o elektroniczne paragony, tylko o tzw. kasy on-line i do nich się odniósł. 

Wskazał, że zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (projekt ten w dniu 18 września 2017 r., został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji) ustawodawca wprowadza, obok dotychczas stosowanych przez podatników kas z kopia papierową oraz kas z elektronicznym zapisem kopii, nowy rodzaj kas rejestrujących. Kasy te wyposażone będą w funkcjonalność pozwalającą na przesyłanie informacji z kas do Centralnego Repozytorium Kas

Kiedy trzeba będzie wymienić kasy fiskalne?

Przy tym kasy rejestrujące z kopią papierową i z elektronicznym zapisem kopii, będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego 
systemu. Proces ten będzie odbywał się w sposób ewolucyjny, zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy

Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu. Rozwiązanie to zostało przyjęte z uwagi na używaną w kasach z kopią papierową przestarzałą technologię zapisu danych na papierowych rolkach, utrudniającą skuteczną kontrolę rozliczeń podatkowych. 

Docelowym systemem będzie system kas rejestrujących umożliwiających przesył informacji do Centralnego Repozytorium Kas. Projekt nie przewiduje jednak obligatoryjnej wymiany kas rejestrujących na nowy rodzaj kas, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż. 

Porady prawne

Resort zakłada, że wymiana kas na kasy on-line będzie dokonywana stopniowo, ewolucyjnie. 

Przyjmując za główny cel przeciwdziałanie nadużyciom w VAT, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku zostaną w pierwszej kolejności objęci bezwzględnym obowiązkiem stosowania do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego kas rejestrujących spełniających nowe funkcje.

Zgodnie z projektem z dnia 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku do towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach:

  • od 1 stycznia 2019 r. obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy świadczący usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowychnastępnie 
  • od 1 lipca 2019 r. – podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlanenatomiast 
  • od 1 stycznia 2020 r. – podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness

Podatnicy ci będą mogli skorzystać z prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu nowego rodzaju kas rejestrujących. Dla podatników tych przewidziano także regulację, zgodnie z którą w przypadku zaprzestania użytkowania kas dotychczas stosowanych, podatnicy ci nie są obowiązani do zwrotu ulgi wykorzystanej dotychczas. 

Nowe zasady dofinansowania zakupu kas rejestrujących

W projekcie wprowadzono nowe zasady dofinansowania zakupu kas rejestrujących. Zaproponowano, że prawo do uzyskania ulgi na zakup kasy rejestrującej będzie przysługiwało podatnikom, u których powstał obowiązek ewidencjonowania i którzy rozpoczęli ewidencjonowanie w obowiązujących terminach. Zgodnie z przygotowaną zmianą, będą oni mogli odliczyć od VAT kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas zakupionych w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1.000 zł (a nie jak dotychczas nie więcej niż 700 zł).

Przyjęto przy tym założenie, że podatnicy, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, będą mieć pół roku od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania na zakup pozostałych kas rejestrujących do prowadzenia ewidencjonowania, na które będzie przysługiwała ulga. 

Regulacja ta będzie miała zastosowanie również do podatników, którzy niezależnie od obowiązku rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu nowego rodzaju kas rejestrujących i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji. Odliczenie nie będzie miało zastosowania do podatników rozpoczynających ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas z kopią papierową lub z elektronicznym zapisem kopii. 

W związku z wprowadzeniem powyższej regulacji szacuje się, że w latach 2018-2028 nastąpi uszczuplenie dochodów budżetowych o około 391 mln zł, lecz docelowo przewiduje się, że w tym okresie budżet państwa, po odliczeniu wszystkich wydatków, zyska około 11 744 mln zł.  Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie w pierwszej połowie 2018 roku. 
                                         

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne