Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących najniższą krajową za pracę czeka podwyżka. Najniższa krajowa wzrośnie wtedy do 2.100 złotych brutto, tj. 1530 zł netto (na rękę). To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.

Minimalna stawka godzinowa zależna od najniższej krajowej

Od 1 stycznia 2018 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych, obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa w kwocie 13,70 zł.

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono bowiem minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do określonych umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu najniższej krajowej. W bieżącym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł brutto. Od stycznia 2018 roku wzrośnie do poziomu 13,70 zł. 

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ograniczeniem zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie, a także ograniczeniem nadużywania umów cywilnoprawnych. 

Porady prawne

Minimalne wynagrodzenie na stażu

Ważna zmiana, obowiązująca od stycznia 2017 roku, dotyczy także przysługującego minimalnego wynagrodzenia ze względu na staż pracy. Polega ona na tym, że wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają zapewnioną płacę minimalną na jednakowym poziomie najniższej krajowej. Przed zmianą pracownicy przez pierwszy rok pracy mogli otrzymywać co najmniej 80% najniższej krajowej, obecnie – co najmniej pełną jego wysokość. 

Zmiana składników najniższej krajowej

Od początku br. zmianie uległ zakres składnikowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie obejmuje ono już dodatku za pracę w porze nocnej. Nowa regulacja spowodowała, że pracownicy wykonujący pracę w porze nocnej, zarabiający najniższą krajową, otrzymają - niezależnie od tego wynagrodzenia - dodatek za pracę w porze nocnej.

 

Najniższa krajowa, a obowiązki pracodawcy 

Płaca minimalna (najniższa krajowa) to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.   

Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej (najniższej krajowej) jest naruszeniem praw pracowniczych.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego.

Z myślą o osobach najmniej zarabiających rząd w 2017 roku podniósł płacę minimalną (najniższą krajową) z 1.850 do 2.000 złotych. Od początku 2018 roku pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę zostaną objęci kolejną, tym razem pięcioprocentową podwyżką. W efekcie najniższa krjowa wzrosła o 100 złotych – do 2.100 złotych. 

Dialog społeczny 

W czerwcu 2017 rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie (najniższa krajowa) za pracę wzrosło o 80 złotych – do 2.080 zł, a  minimalna stawka godzinowa została podniesiona z 13 do 13,50 zł. Uwzględniając przebieg negocjacji prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego, resort pracy ostatecznie zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia z 2.000 do 2.100 zł. Związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych proponowali wzrost do ok. 2.220 zł. Przedstawiciele pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego chcieli, aby najniższa krajowa wzrosła jedynie o wskaźnik ustawowy  i wynosiła 2.050 zł. 

Umiarkowana propozycja 

Ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia (najniższej krajowej) jest zatem umiarkowaną propozycją. – „Przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej wzięliśmy pod uwagę dobrą sytuację gospodarczą w kraju” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. 

- „Wzrost minimalnego wynagrodzenia w obecnej sytuacji na rynku pracy, przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy i wzroście płac jest uzasadniony” – dodaje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Regulacja rynku pracy 

Dzięki ograniczeniu nadużywania umów cywilnoprawnych, wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej czy likwidacji syndromu tzw. pierwszej dniówki Polacy odczuli większą stabilność zatrudnienia - wyjaśnia resort pracy. 

Wzrost najniższej krajowej, a budżet państwa 

Według szacunków resortu pracy podniesienie najniższej krajowej do kwoty 2.100 zł przełoży się na wzrost wydatków budżetu państwa w 2018 roku o ok. 164,2 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z danych GUS wynika, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej wynosi ok. 1,4 mln osób.

Najniższa krajowa 2019 w górę

[Edycja 2018-09-12]

11 września 2019 rząd ogłosił decyzję o podwyżce minimalnego wynagrodzenia w 2019 do 2250 zł brutto. więcej w artykule: Płaca minimalna w górę od 2019 r.!

Najniższa krajowa w poprzednich latach

 • Najniższa krajowa 2017 - 2000 zl brutto
 • Najniższa krajowa 2016 - 1850 zł brutto
 • Najniższa krajowa 2015 - 1750 zł brutto
 • Najniższa krajowa 2014 - 1680 zł brutto
 • Najniższa krajowa 2013 - 1600 zł brutto
 • Najniższa krajowa 2012 - 1500 zł brutto
 • Najniższa krajowa 2011 - 1386 zł brutto
 • Najniższa krajowa 2010 - 1317 zł brutto
 • Najniższa krajowa 2009 - 1276 zł brutto
 • Najniższa krajowa 2008 - 1126 zł brutto
 • Najniższa krajowa 2007 - 936 zł brutto

 


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne