Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

W 2019 r. wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Rozporządzenie MF

Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia  2018 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2019 roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 19 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2362. Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest bowiem różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Ile wyniosą normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2019 r.?

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO 

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych

powyżej 25 m2:

     

a) rośliny ozdobne

1 m2

12 07

b) pozostałe

1 m2

4 49

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych

powyżej 25 m2

1 m2

2 76

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych

powyżej 50 m2:

     

a) rośliny ozdobne

1 m2

8 99

b) pozostałe

1 m2

5 51
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej

25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2 5 18
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:   1  
a) kurczęta 1 sztuka 16
b) gęsi 1 sztuka 35
c) kaczki 1 sztuka 36
d) indyki 1 sztuka 88
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:      
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 43
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 86
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 89
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 53
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 15 03
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 52
7 Wylęgarnie drobiu:      
a) kurczęta 1 sztuka 01
b) gęsi 1 sztuka 09
c) kaczki 1 sztuka 02
d) indyki 1 sztuka 09
8 Zwierzęta futerkowe:      
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 47 58
b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 20 92
c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 16 19
d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 24 73
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 70
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 70
9 Zwierzęta laboratoryjne:      
a) szczury białe 1 sztuka 15
b) myszy białe 1 sztuka 02
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3   35
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 45
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 207 03
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 172 50
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 86 26
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:      
a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 345 00
b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 72 48
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 37 92
d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 43 14
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 17 25
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 91
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 10 35
h) konie rzeźne 1 sztuka 517 53
i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 414 04
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 55
k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 46 59
l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 17  25


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda