Nowe obciążenia dla pracodawców

24.4.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

PKPP Lewiatan z rozczarowaniem przyjmuje decyzję Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przywracającą, na wniosek Senatu, propozycję objęcia obowiązkiem ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorców wykonujących zlecenie poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy.

Uważamy, że przyjęte rozwiązanie będzie miało negatywny wpływ na rynek pracy oraz na kondycję przedsiębiorstw, które ze względu na specyfikę działalności świadczą swoje usługi za pośrednictwem wyspecjalizowanych agentów/sprzedawców w oparciu o umowy prawa cywilnego, w tym umowy zlecenia oraz inne umowy o świadczenie usług.

Nie potrafimy zrozumieć dlaczego w dobie pogłębiającego się spowolnienia gospodarczego podejmowane są decyzje, które podnoszą koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Decyzje, które stoją w wyraźnej sprzeczności z rekomendacjami Komisji Europejskiej, nakłaniającej państwa członkowskie do obniżania pozapłacowych kosztów pracy w celu niwelowania skutków kryzysu i zagrożeń wynikających ze wzrostu bezrobocia.

Argumenty prezentowane przez pracodawców nakłoniły jednak członków Komisji, aby odłożyć w czasie wejście w życie proponowanych zmian. W konsekwencji nowe rozwiązanie obowiązywać będzie dopiero od 1 stycznia 2010 r.

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: