Nowe zasady rozliczania zagranicznych wyjazdów posłów

23.2.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Szczegółowe planowanie, rozliczanie i dokumentowanie służbowych wyjazdów samochodem to najważniejsze zmiany, które zaakceptowało Prezydium Izby. Regulacje będą obowiązywać już od 1 marca 2015 r.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Prezydium Sejmu zostaną wprowadzone nowe formularze: planowania kosztów wyjazdu, rozliczania się z niego oraz sprawozdania z podróży. Celem zmian w przepisach jest uściślenie i uszczelnienie zapisów regulujących nie tylko sposób rozliczania się z delegacji, ale także etap przygotowań do wyjazdu.

Poseł wybierający się w podróż samochodem będzie musiał złożyć oświadczenie zawierające nie tylko planowaną datę i godzinę przekroczenia polskiej granicy - jak to jest obecnie, ale także numer rejestracyjny pojazdu, którym będzie jechał, pojemność silnika oraz informację, że auto nie jest własnością Kancelarii Sejmu. W oświadczeniu trzeba będzie też wpisać liczbę kilometrów do przebycia, bo samochodem będzie można pojechać nie dalej niż 1350 km od Warszawy. Po powrocie poseł, który zadeklarował chęć jazdy autem, będzie musiał szczegółowo rozliczyć się z podróży i udokumentować jej przebieg.

Szczegółowemu rozliczeniu kosztów będzie służyć nowy formularz rozliczenia. Poseł będzie musiał odnieść się w nim do wszystkich wydatków uwzględnionych na etapie przygotowywania podróży i potwierdzić je stosownymi dokumentami takimi jak np.: rachunek za paliwo, dowód uiszczenia opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, rachunek za parkowanie. Dodatkowym elementem rozliczenia wyjazdu będzie oświadczenie posła opatrzone jego podpisem, że zaliczkę na podróż wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, a nierozliczoną kwotę zaliczki zobowiązuje się zwrócić.

Porady prawne

Źródło: sejm.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne