O kontrolach pracy sezonowej, w gastronomii i małym handlu

13.8.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Problemy związane z sezonową pracą dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym oraz z przestrzeganiem prawa pracy w zakładach branży turystycznej, małych placówkach handlowych i gastronomicznych - były tematem spotkania 31 lipca br. w Głównym Inspektoracie Pracy kierownictwa inspekcji pracy z dziennikarzami. Szefowej Państwowej Inspekcji Pracy Bożenie Borys-Szopie towarzyszyli zastępcy: Roman Giedrojć i Anna Tomczyk.

Główny inspektor pracy Bożena Borys-Szopa zwróciła uwagę, że młodzi ludzie często podejmują pracę sezonową w miejscowościach wypoczynkowych przy obsłudze ruchu turystycznego. Z informacji docierających do inspekcji pracy wynika, że praca ta niejednokrotnie wykonywana jest „na czarno", bez żadnej podstawy prawnej. Zdarza się także, iż młody człowiek nie otrzymuje za nią żadnego wynagrodzenia. Związane jest to przede wszystkim z brakiem doświadczenia młodych osób po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy. Nie można dopuścić, by tak rozpoczynały one swój start w życie zawodowe.

W tym kontekście Bożena Borys-Szopa podkreśliła, że każda forma zatrudnienia wymaga pisemnej umowy, z której jasno wynikać musi charakter podejmowanych zajęć, czas ich wykonywania oraz - przede wszystkim - wysokość wynagrodzenia za taką pracę. W razie ewentualnego sporu znacznie łatwiej jest wtedy dochodzić swoich roszczeń na drodze prawnej. Szefowa inspekcji pracy zaapelowała do pracowników sezonowych, by zawsze o tym pamiętali.

Przypomniała, że także zatrudnienie na tzw. próbę nie może odbywać się bez żadnej podstawy prawnej. Konieczne jest zawarcie umowy o pracę na okres próbny maksymalnie do 3 miesięcy. Następna umowa o pracę musi być zawarta na czas określony albo nieokreślony.

Nie ma również przeszkód, aby młodzież powyżej 13 roku życia zatrudniana była na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatrudnienie takie może dotyczyć jednak wyłącznie prac precyzyjnie określonych w danej umowie.

Główna inspektor pracy podkreśliła, że okręgowe inspektoraty są otwarte dla młodych, czujących się oszukiwanymi na rynku pracy. Inspektorzy zawsze służą im radą, dokonują czynności nadzorczo-kontrolnych u nieuczciwych pracodawców, pomagają młodym ludziom przygotować niezbędne pisma procesowe. Z kolei, jeśli pracodawcy mają jakiekolwiek wątpliwości w zakresie dopuszczania do pracy młodocianych, nie powinni czekać na kontrolę PIP, lecz skontaktować się z najbliższym inspektoratem, w którym zawsze znajdą pomoc w rozstrzygnięciu konkretnego problemu.

Wyniki kontroli inspektorów PIP w zakresie pracy sezonowej dzieci i młodzieży, a także w zakładach branży turystycznej, w małych placówkach handlowych i gastronomicznych przedstawili zastępcy głównego inspektora pracy Anna Tomczyk i Roman Giedrojć. Oto niektóre z przedstawionych przez nich danych.

Od 1 maja do 25 lipca inspektorzy pracy przeprowadzili 52 kontrole w zakresie sezonowej pracy dzieci i młodzieży. Stwierdzone przez nich nieprawidłowości godzące w bezpieczeństwo młodych ludzi dotyczyły głównie: wstępnych badań lekarskich, szkoleń w zakresie bhp, zabezpieczeń instalacji elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi i urządzeń elektrycznych przed porażeniem. Inspektorzy PIP wydali 34 decyzje dotyczące 283 pracowników, 35 wniosków w wystąpieniach, nałożyli 7 mandatów na kwotę blisko 8 tys. zł. i skierowali 2 wnioski do sądu. W tym samym okresie przeprowadzono 20 kontroli w zakładach prowadzących działalność turystyczną. Wydano 43 decyzje dotyczące 123 pracowników. Nieprawidłowości dotyczyły głównie badań lekarskich i szkoleń w zakresie bhp, a w sferze prawnej ochrony pracy - wynagrodzeń i czasu pracy.

Przygotowanie pracowników do pracy, badania lekarskie, szkolenia w zakresie bhp, stan urządzeń i instalacji elektrycznych - to z kolei dziedziny charakteryzujące się największymi nieprawidłowościami wykrytymi podczas kontroli hoteli i restauracji. Od 1 maja do 25 lipca inspektorzy pracy przeprowadzili 665 takich kontroli. Z powodu skali stwierdzonych naruszeń prawa pracy zmuszeni byli zastosować surowe środki prawne, w tym nałożyć158 mandatów na łączną kwotę 187700 zł, skierować 66 wniosków do sądu i aż 10 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Podobne nieprawidłowości ujawniono podczas 166 kontroli placówek handlu detalicznego, zatrudniających od 1 do 9 pracowników. Tym razem inspektorzy nałożyli na sprawców uchybień 49 mandatów na łączną kwotę 55700 zł oraz skierowali 14 wniosków do sądu.

Źródło: www.pip.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek