Odzyskasz pieniądze za odwołaną wycieczkę

12.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Biuro podróży zmienia datę wyjazdu? Możesz z niego zrezygnować i żądać natychmiastowego zwrotu pieniędzy.

Prawo zobowiązuje organizatora wyjazdu do niezwłocznego poinformowania swoich klientów o zmianie istotnych warunków umowy czyli np. o innej dacie wyjazdu albo odwołaniu wycieczki.

Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Zaakceptować propozycję biura lub zrezygnować z podróży. – W drugim przypadku klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych pieniędzy, nie ma też obowiązku zapłaty kary umownej – informuje UOKiK.

Po odstąpieniu od umowy możemy jednak wybrać inny wyjazd z katalogu biura podróży w tym samym lub wyższym standardzie (tzw. impreza zastępcza). Możemy też zdecydować się na tańszą wycieczkę – dostaniemy wówczas zwrot różnicy w cenie.

Porady prawne

- Wybór alternatywnego wyjazdu jest jednak przywilejem, a nie obowiązkiem klienta, dlatego może on też od razu domagać się zwrotu wpłaconych za odwołaną podróż pieniędzy – czytamy na stronie UOKiK.

Rezygnacja z wycieczki musi być pisemna

Należy ją złożyć organizatorowi wyjazdu nawet wtedy, gdy kupiliśmy wycieczkę za pośrednictwem portali internetowych lub agentów. Odstępując od umowy musimy zaznaczyć, że robimy to ze względu na zmianę przez organizatora istotnych warunków umowy, czyli np. przesuniecie terminu wyjazdu.

Kiedy odszkodowanie za stracony wyjazd?

W razie odwołania wyjazdu klient może się również domagać odszkodowania, jeśli z powodu niewykonania umowy poniósł jakieś szkody.

Przykład
W ofercie first minute kupiłem wczasy w Grecji. Wyjazd odwołano i trudno jest znaleźć w krótkim czasie równie interesującą oraz tanią ofertę. Różnica między ceną nowej wycieczki a tą, którą wykupiliśmy pierwotnie i która została odwołana jest dla nas szkodą.

Zasady reklamacji wyjazdu powinna zawierać umowa, jaka podpisaliśmy z biurem podróży. Musimy jednak pamiętać, że dochodzenie odszkodowania nie będzie możliwe w każdej sytuacji. Według przepisów nie możemy tego robić, jeśli odwołanie wyjazdu nastąpiło z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby chętnych niż liczba minimalna określona w umowie kupna wycieczki.

Podobnie będzie w przypadku, gdy powodem odwołania była siła wyższa, czyli np. złe warunki atmosferyczne, które trudno było przewidzieć (wybuch wulkanu, który zanieczyścił atmosferę pyłem i zablokował możliwość latania nad określonym rejonem; powódź czy huragan).

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223 poz. 2268 z późn. zm.).

e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne