Podatek od nieruchomości (od czego naliczany) - opinia prawna

25.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Stan faktyczny

Zakupiłem od syndyka nieruchomości posadowione na gruntach przemysłowych. Zakup dokonaliśmy wspólnie z moją żoną na prowadzenie działalności gospodarczej przez moją firmę. W tym momencie nie wykorzystuję całości do działalności gospodarczej. Czy słusznie chcą mi liczyć podatek od nieruchomości i gruntu dotyczący całej nieruchomości tzn pomieszczenia w których na dzień dzisiejszy nie dzieje się nic w sensie działalności  gospodarczej czy mają być liczone po najwyższych stawkach?

Opinia prawna:


Podatek od nieruchomości jest naliczany i pobierany przez gminy. Kwestie naliczania i pobierania podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zaś szczegółowe stawki podatku, w ramach ustawowych granic, uchwalane są przez Radę gminy.


W podatku od nieruchomości istnieje podział stawek podatkowych w zależności od przeznaczenia nieruchomości oraz ich zabudowania. Podział ten uwidacznia art. 5 ust. 1 ustawy i tak, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jak również od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, stawki podatku nie mogą przekraczać odpowiednio - 0,62zł od 1 m2 powierzchni oraz 17,31 zł od 1 m2 powierzchni. Aby ustalić, czy zajmowane przez Pana budynki są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy sięgnąć do definicji zawartej w ustawie. Art. 1a ust. 1 pkt 3 zawiera definicję pojęcia "grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej". Są to zatem grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych".


Odnosząc wskazaną definicję do opisanego stanu faktycznego należy wskazać, że jeżeli budynek, który obecnie nie jest wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej, jest w dobrym stanie technicznym i nie ma innych przeszkód zewnętrznych, które uniemożliwiają prowadzenie w nim działalności gospodarczej oraz budynek nadaje się do wykorzystania dla prowadzenia działalności, to stawka będzie naliczana jak od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy faktycznie w taki sposób będzie Pan budynek wykorzystywał, czy nie, ale jedynie w oparciu o ustalenie, że budynek ten może być wykorzystywany do prowadzania tej działalności ze względów technicznych.


Należy tez dodać, że przy ustalaniu stawek, rada gminy może różnicować ich wysokość w zależności od lokalizacji budynków, rodzaju zabudowy, stanu technicznego i wieku budynków, jak również w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Jeżeli rada zróżnicowała stawki, zalecamy sprawdzenie, czy dla Pana budynków i gruntów są one właściwie naliczane.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Podatek od Budynku usługowego

13.11.2018 przez: simonnn