Prace MF nad obligacjami kapitałowymi

7.8.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Ocena projektu

3 sierpnia 2020 r. minął termin konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw. Zmiana wprowadza m.in. nowy rodzaj obligacji, jakimi są obligacje kapitałowe. Projekt został wypracowany podczas spotkań Zespołu Roboczego Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Ministerstwo Finansów analizuje zgłaszane do projektu sugestie i komentarze.

Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego oraz podmiotów sektora finansowego. 

Co przewiduje projekt?

Projektowane regulacje pozwolą na pozyskanie dodatkowego kapitału regulacyjnego instytucjom finansowym, co powinno przełożyć się na wzrost konkurencyjności polskiego systemu finansowego i wzmocnienie jego bazy kapitałowej. Dzięki tym rozwiązaniom zwiększamy też możliwość finansowania polskiej gospodarki przez system finansowy – powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak.

Porady prawne

Jak dodał, zasadnicze znaczenie w przypadku tego projektu miało powołanie w lipcu 2019 r. Zespołu Roboczego Rady Rozwoju Rynku Finansowego pod kierownictwem Ministerstwa Finansów.

- "Złożony z ekspertów instytucji publicznych oraz sektora bankowego i ubezpieczeniowego, wypracował z jednej strony rozwiązania korzystne dla biznesu a z drugiej bezpieczne dla systemu i akceptowalne ze strony regulatora" – podkreślił wiceszef MF.

Obligacje kapitałowe będą mogły być emitowane przez banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz zaliczane do funduszy własnych lub środków własnych tych podmiotów finansowych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne