Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu

18.5.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

MPiT rusza z konsultacjami

Szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak barier wejścia, maksymalnie wykorzystany pomysł oraz elektronizacja procedur – to główne cechy prostej spółki akcyjnej. Ta nowoczesna forma spółki ma ułatwić rozwój przedsięwzięć, w szczególności start-upów. To kolejne rozwiązanie z pakietu ułatwień dla przedsiębiorców – 100 zmian dla firm.

- "Nikt nie ma wątpliwości, że potencjał naszych start-upów jest ogromny. Wychodząc im naprzeciw i chcąc jak najwięcej korzystać z ich rozwiązań, proponujemy nową formę prowadzenia działalności w Polsce. Rozpoczynamy konsultacje dotyczące prostej spółki akcyjnej. To dla nas punkt wyjścia do dalszych prac nad przepisami" – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

Wprowadzenie do polskiego prawa nowego typu spółki, dedykowanej zwłaszcza tzw. startupom, to jeden z elementów pakietu „100 zmian dla firm”. Najpierw przeprowadzono wielomiesięczne rozmowy i prekonsultacje ze środowiskiem praktyków i ekspertów, by móc wypracować propozycje rozwiązań. Powołany przez Ministra Rozwoju we wrześniu 2016 r. Zespół Ekspertów opracował wstępne rekomendacje co do przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną (PSA). Teraz gotowy projekt zostają poddane szerokim konsultacjom.

Czemu ma służyć prosta spółka akcyjna?

Z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Na świecie, w tym w Polsce, co chwila rodzą się nowe pomysły. Wśród 1,77 mln aktywnych przedsiębiorstw niefinansowych w naszym kraju (dane Fundacji Startup Poland za 2015 r.) jest ok. 2,5 tys. młodych innowacyjnych firm. Potencjał startupów w 2023 r. to według Deloitte 2,2 mld zł wartości dodanej, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych.

W Europie coraz częściej tworzy się formy prawne z myślą o start-upach. Do tego grona dołącza Polska. Mimo tego, że Prosta Spółka Akcyjna skierowana jest przede wszystkim do nich, chcemy, by z tej formy prowadzenia działalności gospodarczej korzystali też Ci, dla których tradycyjne ramy organizacyjne, bazujące jeszcze na Kodeksie handlowym z 1934 r., są zbyt sztywne i skomplikowane.

Zgodnie z badaniami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, aż 73% ankietowanych uważa, że potrzebna jest nowa formuła prawna dla innowacyjnych firm – nowa spółka kapitałowa. 

- "Żadna z istniejących spółek nie odpowiada potrzebom startupów. Aż 71% wybiera sp. z o.o i to nie dlatego, że jest to forma dla nich odpowiednia i wygodna. Powodem jest specyfika spółki akcyjnej. Jest ona bardzo kosztowna i trudna w obsłudze" – wyjaśnił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. 

Dodał, że choć prowadzenia innowacyjnego biznesu to duże ryzyko, przede wszystkim to szansa na wielki sukces.

- "Proponowane przez nas rozwiązania charakteryzują dwa słowa: prostota i swoboda" – podkreślił wiceminister Haładyj. 

Prosta Spółka Akcyjna ma łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej.

Prostota

Przewidzinano szybką rejestrację elektroniczną PSA (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”).

Wystarczy 1 zł kapitału na start.

Łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak kapitału zakładowego.

Wkłady wnoszone w ciągu 3 lat od rejestracji, także w postaci pracy lub usług, czyli brak barier wejścia.

Brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków.

Uproszczona, znacznie tańsza ewidencja zdematerializowanych akcji, prowadzona np. przez bank albo notariusza – dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do prowadzenia ewidencji, otwierając się na najnowocześniejsze technologie.

Szerokie wykorzystanie komunikacji elektronicznej w podejmowaniu uchwał, odbywaniu zgromadzeń akcjonariuszy.

Brak skomplikowanych wymogów organizacyjnych – wystarczy 1-osobowy zarząd, nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej.

Uproszczona likwidacja przez przejęcie majątku i zobowiązań. 

Swoboda

PSA to spółka, którą można dostosować do potrzeb, skroić na miarę konkretnego przedsięwzięcia, bez gorsetu formalności i finansowej bariery wejścia. 

Wkładem do spółki może być to, co stanowi najważniejszy początkowy kapitał startupu, czyli praca, know-how lub usługi – nie trzeba tworzyć „sztucznego” kapitału zakładowego. Tej możliwości nie daje dziś żadna spółka kapitałowa.

Liczba akcji i pozycja w spółce nie musi wynikać z tego, kto ile środków wniósł do spółki. Akcje spółki można wyposażyć w różnorodne prawa, np. zapewnić odpowiednią „siłę” akcjom założycielskim, które ochronią pozycję inwentorów albo wyemitować akcje nieme dla inwestorów.

Duża swoboda w kształtowaniu sfery organizacyjnej.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: