Czy deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych była dobra?

4.8.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Dla kogo ankieta nt. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?

MF zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, które dotyczy deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Badanie jest kierowane do wszystkich zainteresowanych usługami księgowymi. Usługi księgowe należy rozumieć jako prowadzenie ewidencji księgowej w następujących formach:

  • księgi rachunkowe,
  • podatkowa karta przychodów i rozchodów,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • karta podatkowa.

Porady prawne

Badanie będzie wykorzystane do oceny efektów przeprowadzonej w 2014 r. deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych została wprowadzona ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 768).

Jak wypełnić ankietę?

Ankietę będzie można wypełnić do 30 września 2018 r.

Ankieta składa się z pytań otwartych i zamkniętych, a jej wypełnienie powinno zająć nie więcej niż 15 minut. MF prosi o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Zobacz więcej informacji i link do ankiety

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne