Przekształcenie OFE w IKE coraz bliżej

Przekształcenie OFE w IKE pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych. Chodzi o 162 mld zł. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne trafił właśnie do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Proponowane rozwiązanie – przeniesienie pieniędzy z OFE na IKE. IKE to bezpieczne i efektywne oszczędzanie na emeryturę

- „Przygotowując projekt ustawy, kierowaliśmy się założeniem przedstawionym przez premiera Mateusza Morawieckiego, że konieczne jest ustawowe zagwarantowanie, że środki wpłacane do OFE to oszczędności emerytalne Polaków” – podkreślił minister Jerzy Kwieciński.

Porady prawne

Dlatego pieniądze z OFE zostaną domyślnie przeniesione do instrumentu, jakim są Indywidualne Konta Emerytalne.

- „Pieniądze te będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być swobodnie wypłacone w całości bądź w ratach i będą wówczas wolne od jakichkolwiek podatków” – zapewnił szef resortu inwestycji i rozwoju.

Polacy będą mieli wybór, opcją domyślną będzie przejście na IKE, ale każdy będzie miał prawo do złożenia deklaracji i przeniesienia całości jego środków na indywidualne konto w ZUS i wówczas taka osoba będzie w całości w I filarze systemu emerytalnego.

Prowadzące IKE specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE, będą inwestowały na rynku kapitałowym z odpowiednim określeniem poziomu ryzyka. Będzie też specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Na IKE nie będzie już przekazywana żadna część składki emerytalnej, natomiast każdy posiadacz IKE będzie mógł dobrowolnie do niego dopłacać i te dopłaty będą mogły być wycofane. Jedynie kwota pochodząca z OFE będzie zawsze „znaczona” i jej wypłata będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego.

- „Zakładamy, że IKE staną się powszechnym instrumentem gromadzenia oszczędności emerytalnych Polaków. Łącznie z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wpisują się w jeden z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – wzmacniają finansowe zabezpieczenie przyszłych emerytów, a jednocześnie budują kapitał dla rozwoju i zwiększają możliwości inwestycyjne państwa” – powiedział minister Kwieciński.

Operacja przekształcenia OFE w IKE

Powszechne Towarzystwa Emerytalne prowadzące dziś OFE staną się Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych prowadzącymi specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte, w które przekształcą  się dzisiejsze OFE.

Z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15% aktywów OFE (równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur z ZUS). Do jej zapłaty w dwóch rocznych transzach (po 7,5% w 2020 i 2021 r.) będą zobowiązane specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte, które w tym celu utworzą specjalne rezerwy.

- „Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS” – zaznaczył Kwieciński.

Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej na zabezpieczenie Państwa przed ryzykami demograficznymi. W zarządzanie tymi środkami zostanie włączony Polski Fundusz Rozwoju SA.

Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy, będzie można łączyć istniejące wcześniej IKE z tym powstałym z przekształcenia OFE.

Konsultacje do końca czerwca

Uruchomione 28 maja 2019 r. konsultacje publiczne potrwają do końca czerwca. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału. Opinie, uwagi czy pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: ofe@miir.gov.pl, lub tradycyjną pocztą na adres Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Departament Prawny, ul. Wspólna 2/4. 00-926 Warszawa.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne