Urlop macierzyński - ojciec może z niego korzystać

24.6.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Ojciec, na zmianę z matką, może wykorzystać podstawowy urlop macierzyński. Pierwsze 14 tygodnie zarezerwowane są wyłącznie dla matki, ale w z pozostałych 6 tygodni może skorzystać również mężczyzna. To nie jedyny urlop dostępny dla ojca.

Innym jest urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni. Cały okres urlopu można podzielić na trzy części, z których na przemian może skorzystać zarówno ojciec, jak i matka dziecka (np. 10 tygodni kobieta, 10 tygodni mężczyzna i 6 tygodni znów kobieta)

Niezależnie od urlopów, z których ojciec może korzystać wymiennie z mamą, przysługują mu także:

  • urlop ojcowski - 2 tygodnie (liczone łącznie z sobotą i niedzielą) i przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem. Wniosek o urlop należy złożyć u pracodawcy najpóźniej siedem dni przed jego rozpoczęciem. Ojciec musi wykorzystać urlop ojcowski zanim dziecko skończy rok.
  • bezpłatny urlop wychowawczy - maksymalnie 3 lata - każdy tata ma prawo pójść na taki urlop. Po zakończeniu opieki ojciec musi mieć zagwarantowany powrót do pracy na takie samo (bądź zbliżone) stanowisko, jak wcześniej. Może przebywać na takim urlopie maksymalnie do 5. roku życia dziecka.
  • urlop na opiekę nad dzieckiem - 2 dni - ojcu przysługują dwa dni w każdym roku kalendarzowym na opiekę nad dzieckiem. Ten urlop można wykorzystywać do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Matka i ojciec mogą przebywać na urlopie rodzicielskim w tym samym czasie, jednak łączny wymiar tego urlopu nie może przekroczyć 26 tygodni. Oznacza to, że w tym samym czasie matka i ojciec mogą wykorzystać maksymalnie po 13 tygodni urlopu.

Kiedy złożyć wniosek o urlop?

Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski należy złożyć nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z danego urlopu.

Zasiłki dla rodziców przebywających na urlopach

Rodzic, który zdecyduje się na półroczny urlop, dostaje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. swojego wynagrodzenia. Jeżeli z czasem zdecyduje się go przedłużyć o kolejne pół roku, wtedy zasiłek wyniesie 60 proc. pensji. Z kolei rodzic, który od razu skorzysta z rocznego urlopu, dostanie przez cały rok 80 proc. wynagrodzenia.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest ustalana dla osoby korzystającej z danego urlopu i liczona na podstawie jej wynagrodzenia za pracę (średnia za ostatnie 12 miesięcy). Zatem w tym przypadku zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60 proc. będzie liczony na podstawie wynagrodzenia za pracę ojca dziecka.

Z zasiłków mogą korzystać nie tylko osoby zatrudnione na etatach, ale wszyscy opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe. To np. osoby pracujące na umowach zleceniach oraz prowadzące własną działalność.

Pracodawca nie może odmówić ojcu udzielenia urlopu na wychowanie dziecka, nie może go również zwolnić w trakcie trwania urlopu. (art. 177, art. 1820 Kodeksu pracy).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne