Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych w ZUS

9.6.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Co roku 1 czerwca ZUS rozpoczyna waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzację kapitału początkowego.

Jak środki rosną w wyniku waloryzacji?

Środki rosną wtedy o określony procent. Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu cen towarów i usług) oraz od przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB za ostatnie 5 lat.

Porady prawne

Zgodnie z obwieszczeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w czerwcu stany kont ubezpieczonych, zawierające kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego, wzrosną zgodnie ze wskaźnikiem wynoszącym 108,94 proc. Z kolei zgodnie z komunikatem prezesa GUS stany subkont zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem 105,73 proc.

Dzięki waloryzacji łącznie środki ubezpieczonych zapisane w ZUS zwiększyły się o kwotę 243 397 728 467 zł.

- „Waloryzacja na poziomie 108,9 proc. na koncie czy 105,7 proc. na subkoncie daje nam wzrost naszego kapitału emerytalnego na poziomie nienotowanym dziś na żadnej lokacie. Wskaźnik 108,9 pozwala uzyskać przyrost stanu konta o wartości 450 tys. zł o kwotę 40,2 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to waloryzacja doprowadzi do dopisania aż 76 tys. zł” – mówiła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Informacja o  stanie konta

Kolejnym krokiem, po wykonaniu waloryzacji rocznych, jest przygotowanie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) według stanu na 31 grudnia 2019 r. Zakład, jak co roku, rozpocznie tworzenie IOSKU po zakończeniu waloryzacji. Po tym etapie trafią one w formie elektronicznej na PUE ZUS na profile ubezpieczonych. W tym roku bowiem nie będzie realizowana akcja wysyłki do ubezpieczonych wersji papierowej informacji. Jeśli ubezpieczony wyrazi takie żądanie, IOSKU zostanie mu przesłane w formie papierowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne