Wkrótce upomnienia dotyczące nieprawidłowości w JPK_VAT

1.5.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Weryfikacja składanych plików JPK_VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało, że po przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r. - w postaci:
  1. rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres,
  2. rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
  3. przypadki uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Upomnienia dotyczące nieprawidłowości w JPK_VAT

W najbliższym czasie w stosunku do podatników, u których stwierdzono tego rodzaju przypadki, zostaną skierowane drogą e-mailową z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl pisma w ww. zakresie. Pisma będą opatrzone podpisem Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków, z prośbą o sprawdzenie składanych plików JPK_VAT oraz w przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek - skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT.

W przypadku otrzymania ww. pisma wszelkie pytania i wątpliwości co do zidentyfikowanych rozbieżności można kierować bezpośrednio do właściwych dla podatników urzędów skarbowych.

Jednocześnie resort finansów zapewnił, że ww. pisma nie będą zawierały żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe