Wymagane standardy dostępności

13.4.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wejście w życie zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020.

Nowym elementem tego dokumentu są standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja. Celem tych standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do korzystania z projektów i efektów Funduszy Europejskich.

Standardy stanowią załącznik nr 2 do Wytycznych i mają zastosowanie do projektów wyłonionych w wyniku konkursów lub wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, ogłoszonych po 11 kwietnia br. Jednocześnie instytucja zarządzająca programem lub instytucja podejmująca decyzję albo będąca stroną umowy może - w uzgodnieniu z beneficjentem - zdecydować o stosowaniu tych standardów również w projektach, których realizację już rozpoczęto.

Należy podkreślić, że standardy dostępności stanowią jedno z pierwszych zrealizowanych działań zaplanowanych w ramach nowego programu rządowego Dostępność Plus. Inauguracja tego Programu odbędzie się 23 kwietnia podczas konferencji z udziałem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.

Porady prawne

Program Dostępność Plus – Przyjazna Polska

Czy zastanawialiście się kiedyś jak wygląda absolutna ciemność albo jak to jest przebywać cały czas w całkowitej ciszy i nie móc usłyszeć dźwięku ulubionej muzyki, głosu bliskich czy zrozumieć lektora w TV? Czy doświadczyliście kiedykolwiek sytuacji choćby chwilowej niesprawności, np. złamania ręki, zwichnięcia kostki czy silnego bólu kręgosłupa? Takich, które uniemożliwiały wam pokonanie kilku schodów, samodzielne otworzenie drzwi albo dosięgnięcie jakiegoś przedmiotu? Jeżeli tak, to pomyślcie, że są wśród nas ludzie, którzy na co dzień zmagają się z tego typu problemami. Czasami przez kilka dni lub tygodni - często w sposób trwały i nieodwracalny. To osoby starsze, schorowane, osoby niepełnosprawne i zależne od innych. Wielu z nas znajdowało się lub może znaleźć w każdej chwili w ich sytuacji. Nie jest to komfortowe. Czuć się bezsilnym, być zależnym, zmuszonym do polegania na innych, bo otaczająca nas rzeczywistość nie jest przyjazna. Nie jest dostępna dla każdego.

Jednak tak wcale przecież nie musi być. Jeśli spojrzymy dokładniej, to okazuje się, że w niektórych krajach (także w Polsce) – widać że problem dostępności otoczenia został już dostrzeżony i staje się standardem jego ograniczanie. Powstają filmy w języku migowym, podjazdy zamiast schodów czy strony internetowe i aplikacje które mogą poznać i odczytać nawet osoby niewidome. Dostępność powoli staje się standardem, a nie przywilejem. Staje się rzeczywistością. Dlatego 11 grudnia 2017 r. Pan Premier Mateusz Morawiecki w swoim expose powiedział:

- "Miarą dojrzałości państwa jest to, jak traktuje i opiekuje się swoimi słabszymi obywatelami. Naszym wielkim zadaniem będzie stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dzisiaj wiele osób z niepełnosprawnościami wciąż nie ma możliwości w pełni funkcjonować w życiu społecznym i zawodowym. Seniorom i emerytom będziemy nadal pomagać w najróżniejszy sposób. Dlatego rozpoczniemy wielki projekt Przyjazna Polska - projekt na kolejne lata, który usunie bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające pełną integrację całego polskiego społeczeństwa. Chciałbym, żeby wyjście do sklepu starszej osoby nie było wyprawą czy biegiem na 3000 metrów z przeszkodami."

Ten cytat stał się inspiracją do wytężonej pracy w Ministerstwie Rozwoju nad założeniami Programu Dostępność Plus – Przyjazna Polska, który pozwoli zgodnie z intencją rządu urzeczywistnić postulat państwa służącego wszystkim obywatelom. Jego głównym celem będzie umożliwienie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, seniorów i innych osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami mobilności i percepcji, poprzez wdrażanie dostępności architektonicznej, transportowej, informacyjnej i komunikacyjnej.

Możliwość jak najbardziej samodzielnego i niezależnego funkcjonowania seniorów czy osób niepełnosprawnych to cel, jaki stawiany jest długofalowo we wszystkich wymiarach życia społecznego. Rząd chce, aby Program Dostępność Plus – Przyjazna Polska skoncentrował wspólne wysiłki rządu, samorządów i organizacji społecznych na rzecz poprawy jakości usług i infrastruktury, z którą codziennie stykają się obywatele. W XXI wieku wyjście do sklepu, na pocztę czy do banku nie powinno być wyzwaniem dla nikogo, a znaczna część usług powinna być możliwa do osiągniecia również bez wychodzenia z domu.

Program zapewni także nowe możliwości dla przedsiębiorców – rząd chce, aby technologie asystujące czy ułatwienia dla osób niepełnosprawnych stały się inspiracją dla firm do poszukiwania innowacji i nowych rozwiązań, które ułatwią codzienne funkcjonowanie i mogą stać się dobrym pomysłem na biznes.

Tylko w Polsce liczba osób niepełnosprawnych sięga ok. 5 mln, podczas gdy w całej Europie to może być nawet 80 mln potencjalnych konsumentów i klientów. To populacja której nie można lekceważyć. Program zakłada m.in. wsparcie firm w zdobywaniu nowych rynków, promocji eksportu polskich produktów czy uruchomienie preferencyjnych instrumentów finansowych dla firm, które wprowadzają uniwersalnie zaprojektowane produkty i usługi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne