Zaliczkowy sposób rozliczania podatku u przedsiębiorców

10.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego ustala się w następujący sposób:

  • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
  • zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu po odliczeniu określonych przepisami kwot, obliczony zgodnie ze skalą, z uwzględnieniem obniżenia o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
  • zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zaliczki miesięczne, od przychodów z działalności gospodarczej, za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej za listopad, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego.

W terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r. nr 14 poz. 176 ze zmianami)
Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne