8.3.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Zasłonisz twarz na ulicy? Będą wysokie kary

To niebezpieczna polityka „dokręcania śruby”, ruch nieprzemyślany i być może niezgodny z konstytucją – twierdzą eksperci, którzy opiniowali nowe prawo do zgromadzeń.

Zmianę przepisów zaproponował Bronisław Komorowski. Projekt – który trafił już do Sejmu – od razu wzbudził kontrowersje.

Prezydent zaproponował w nim m.in., by zamaskowani nie mogli brać udziału w publicznych paradach, protestach czy wiecach.

Organizator takiego zgromadzenia musiałby powiadamiać gminę przed wyjściem na ulicę, że wśród uczestników mają być osoby, których rozpoznanie z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany wyglądu nie jest możliwe. Tylko wtedy zasłonięcie twarzy ma ujść na sucho.

Porady prawne

Jeśli organizator nie zgłosi uczestnictwa anonimowych – osoby, które będą chciały przyłączyć się do zgromadzenia z zasłonięta twarzą, nie będą mogły tego zrobić. Inaczej narażą się na sankcje karne. Grzywna może sięgnąć nawet 10 tys. złotych.

Przypominamy, że projekt prezydenta pojawił się zaraz po zamieszkach, do których doszło w zeszłym roku na ulicach Warszawy podczas obchodów Święta Niepodległości.

Ograniczenie wolności, ekspresji wypowiedzi…

Kwestia zasłaniania twarzy roznieciła gorącą debatę, której efektem było wczorajsze spotkanie z posłami w Sejmie. W tzw. wysłuchaniu publicznym udział wzięli m.in. eksperci z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka czy przedstawiciele ze stowarzyszenia Panoptykon.

- Inicjatywa prezydenta to przejaw niebezpiecznej i krótkowzrocznej  polityki „dokręcania śruby” – twierdzi Katarzyna Szymielewicz z Panoptykon.

Według tej fundacji zasłanianie twarzy podczas zgromadzeń może służyć wielu celom. – Przede wszystkim może stanowić to formę ekspresji artystycznej, być wyrazem utożsamienia się z jakąś ideą, organizacją bądź ruchem, jak to miało podczas niedawnych protestów przeciwko ACTA – zwracali uwagę przedstawiciele stowarzyszenia już wcześniej, w opinii przesłanej do komisji sejmowych.

Twarze zasłaniać mogą również osoby obawiające się zwolnienia z pracy czy potępienia przez otoczenie, co ma duże znaczenie w przypadku tematów budzących społeczne kontrowersje.

- Nowe prawo ma być skierowane przeciwko ukrywającym swoją twarz przestępcom, tymczasem w praktyce uderzy ono w tych, który chcą swoje poglądy wyrażać pokojowo i zgodnie z prawem. Oni stracą narzędzie wyrażania ekspresji czy zachowania anonimowości. Natomiast osoby agresywne, stwarzające zagrożenie dla innych prawdopodobnie nie przejmą się nowymi ograniczeniami – uważa Panoptykon.

Zakaz dla anonimowych narusza konstytucję?

Krytycznie do zasłaniania twarzy podchodzi również Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Organizacja zwraca uwagę, że taka kwestia była już podejmowana przez Trybunał Konstytucyjny.

- Orzekł on o niezgodności z ustawą zasadniczą podobnie sformułowanego przepisu prawa o zgromadzeniach w zakresie, w jakim zakazywał on uczestnictwa w zgromadzeniach osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia ich identyfikację – przypomina fundacja.

Chodzi o orzeczenie z roku 2004 o sygnaturze Kp 1/04. – W świetle tego wyroku proponowana regulacja może zostać uznana za niekonstytucyjną – potwierdza w opinii do projektu dr hab. Krzysztof Skotnicki, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych.

Na temat ustawy wypowiedzieli sie również sędziowie. - Proponowane rozwiązania w nadmierny sposób ograniczają wolność organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach, gwarantowaną przez art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - twierdzą członkowie stowarzyszenia Iustitia.

Takiej kary nie ma w kodeksie wykroczeń

Prezydencka nowela wprowadza również szereg sankcji – zarówno dla organizatorów jak i uczestników zgromadzeń. I tutaj też pojawiły się wątpliwości.

Zgodnie z projektem jeśli na zgromadzeniu pojawią się zamaskowani – a ich udziału nie zgłoszono wcześniej w gminie – organizator musi wyprosić ich ze zgromadzenia. Jeśli tego nie zrobi, narazi się na grzywnę. Odpowiedzialność przewodniczącego ma być stwierdzana na podstawie prawa wykroczeń.

- Nasz sprzeciw budzi określona w projekcie wysokość grzywny – do 7 tys. złotych. Kodeks wykroczeń stanowi, że wymierza się ją w wysokości od 20 złotych do 5 tys. złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej – zauważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Organizacja postuluje zatem dostosowanie wysokości grzywny do systemu kar określonych w kodeksie wykroczeń.

Zastrzeżenia budzą też kary, jakie projekt proponuje dla zasłaniających twarz uczestników. Według noweli jeśli zamaskowany nie posłucha przewodniczącego i nie opuści zgromadzenia, narazi się na 10 tys. złotych kary.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Od dziś piwo na stadionie. Specjalne

Od dziś piwo na stadionie. Specjalne

Dozwolone będą jedynie słabe trunki, które będą podawane w "bezpiecznych" opakowaniach. Część nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wchodzi w życie 13 stycznia. Jedna ze zmian zakłada, że napijemy się na stadionie piwa. – Dotychczas przepisy całkowicie zabraniały (...)

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, form popełniania przestępstwa, okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, kar (...)

Dłuższe kary dla przestępców?

Dłuższe kary dla przestępców?

Przełomowe zmiany w Kodeksie karnym Groźni dla społeczeństwa bandyci, którzy popełniają przestępstwo za przestępstwem, nie będą już korzystać na tym, że dzięki stosowanej obecnie przez sądy karze łącznej i wyrokowi łącznemu, idą do więzienia na diametralnie mniej lat niż (...)

Bezwzględna walka z pedofilią!

Bezwzględna walka z pedofilią!

Za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat,  najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, ohydne zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać, koniec z karami „w zawiasach” dla zwyrodnialców, ochroną karną przed (...)

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Co to jest naruszenie danych osobowych? Przez pojęcie „naruszenia ochrony danych” należy rozumieć „naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu (...)

Reforma kodeksu karnego

Reforma kodeksu karnego

Sprawiedliwość to nie pobłażliwość. Kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być jednocześnie na tyle elastyczne, aby sądy miały możliwość orzekania wyroków adekwatnych do winy. Temu ma służyć przygotowana w Ministerstwie (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki   Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Seryjni mordercy i gwałciciele będą pod nadzorem

Seryjni mordercy i gwałciciele będą pod nadzorem

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Przyjęte przez rząd propozycje zmian dadzą możliwość kierowania na terapię (...)

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Pośrednik jest przedsiębiorcą, który za to, że zajmuje się zbieraniem i wyszukiwaniem informacji o nabywcach i zbywcach, pobiera od obydwu stron prowizje. Nie jest to wprawdzie konieczny uczestnik procesu zakupu, niemniej obecnie rzadko kiedy pośrednik nie uczestniczy w obrocie nieruchomościami. (...)

Żywność a koronawirus

Żywność a koronawirus

Dowiedz się nt. bezpieczeństwa produktów spożywczych w dobie epidemii. Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności? Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 r. stanowisko, że zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, (...)

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w szczególności (...)

Gwałciciele dostaną za swoje...

Gwałciciele dostaną za swoje...

Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zaostrza kary za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększa ochronę ofiar gwałtów. Jak wyjaśnia resort, zgwałcenia (...)

Sejm przyjął ustawę dotyczącą izolacji sprawców najgroźniejszych przestępstw

Sejm przyjął ustawę dotyczącą izolacji sprawców najgroźniejszych przestępstw

Sejm przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.   Przyjęte przez Sejm zmiany w prawie dadzą sądom możliwość kierowania (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Dozwolone ograniczenia swobody przepływu usług Zakazy zawarte w art. 56 TFUE nie są (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Nowe prawo antymonopolowe - nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Nowe prawo antymonopolowe - nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) stawia sobie za fundamentalny cel skuteczną ochronę mechanizmów konkurencji, stanowiących niewątpliwie motor napędowy dla rozwoju i postępu gospodarczego w państwie.  Mając (...)

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Co reguluje nowe rozporządzenie? Zastąpi ono dotychczas obowiązujące trzy inne rozporządzenia: Ministra (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odmowa odpowiedzi na pytanie w trybie art. 183 kpk

Odmowa odpowiedzi na pytanie w trybie art. 183 kpk

Mojej narzeczonej do domu przyszło wezwanie na Policję w roli świadka. Chodzi o fotoradar, wiem, bo przypominam sobie, że było takie zdarzenie i to ja jechałem samochodem, jednak na początek jest wzywany właściciel samochodu, a jest nim moja narzeczona. Oczywiście termin minął, powiedziano, (...)

Rygor natychmiastowej wykonalności a upadłość

Rygor natychmiastowej wykonalności a upadłość

Prowadzę proces gospodarczy o zapłatę ze spółką, której sytuacja finansowa jest bardzo słaba i grozi jej upadłość (co zresztą sama oświadczyła w sprzeciwie od nakazu zapłaty). Chciałbym złożyć wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 par. 3 kpc. (...)

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

W raz z innymi udziałowcami chcielibyśmy odwołać prezesa. Podejrzewamy że bezprawnie wypłacił on sobie kwotę w wysokości 30 tys złotych. Problem polega na tym że prezes na bank nie podpisze uchwały dot. zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Udziałowców. Jakie kroki prawne w takiej sytuacji (...)

Czas na sprządzenie protokołu

Czas na sprządzenie protokołu

Jaki jest maksymalny lub minimalny czas na sporządzenie protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników- czy powinno to być sprawdzane na miejscu i czy są jakieś obwarowania prawne? Regulacje dotyczące protokołowania uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników uregulowane (...)

Wybór przewodniczącego NZW

Wybór przewodniczącego NZW

Witam. Jaka jest procedura wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - tzn. czy jest głosowanie, jawne, tajne, czy ktoś zgłasza swoja lub cudzą kandydaturę - a co jak ktoś się nie zgodzi na wybór? Do powyższej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 247 kodeksu spółek handlowych. (...)

Przerwa w obradach walnego zgromadzenia

Przerwa w obradach walnego zgromadzenia

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dwóch akcjonariuszy posiadających łącznie 66% akcji zaraz po rozpoczęciu NWZA bez uzasadnienia zaproponowało zrobienie przerwy w odbyciu NWZA na 18 dni. Następnie przegłosowano pozytywnie tą propozycje 2 za tak do 1 przeciw. W związku (...)

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników

Jako jedyny wspólnik spółki z o.o. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej I Kadencji i nie zwołaniem zgromadzenia wspólników przez Zarząd tej Spółki, postanowiłem jako reprezentant jedynego wspólnika będąc Prezesem Zarządu Spółki "matki" odbyć w dniu 19.09.2003 r. nadzwyczajne (...)

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Jednoosobowa spółka z o. o. udziela pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi, który jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu. Czy umowa pożyczki pomiędzy jednoosobową spółką z o. o. a jej udziałowcem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu musi być zawarta w formie aktu notarialnego, (...)

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W spółce z o.o. księgi rachunkowe są prowadzone przez biuro rachunkowe. Dopiero w dniu 09 lipca 2007 roku biuro rachunkowe przekaże do spółki bilans za rok 2006. Jest to ostatni dzień w roku 2007, kiedy spółka ma obowiązek złożenia sprawozdania do urzędu skarbowego. W dniu 04 lipca 2007 (...)

Notariusz a zgromadzenie sp. komandytowo-akcyjnej

Notariusz a zgromadzenie sp. komandytowo-akcyjnej

Czy powołując się na art 130 par. 8 KSH można zawrzeć w statucie spółki komandytowo-akcyjnej sformułowanie, które znosi obowiązek protokołowania przebiegu walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub też ustanawia obowiązek protokołowania bez konieczności udziału notariusza? Czy wspomniane (...)

Zwoływanie zgromadzenia wspólników przez wspólnika

Zwoływanie zgromadzenia wspólników przez wspólnika

Wspólnik zażądał zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia. Zarząd ma 2 tygodnie czasu na jego zwołanie. Wg ksh jeżeli Zarząd tego nie uczyni ma prawo zwołać je wspólnik. Umowa spółki nie reguluje tej kwestii. Czy wspólnik musi mieć upoważnienie sądu rejestrowego, by zwołać nadzwyczajne (...)

Zaskarżenie uchwały WZA spółki akcyjnej

Zaskarżenie uchwały WZA spółki akcyjnej

W spółce akcyjnej, prawidłowo zostało zwołane WNZA (ogłoszono to w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z protokołem zgromadzenia i tekstem proponowanych uchwał). W zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 54 % kapitału akcyjnego. Podjęto uchwały (ogłoszone w MSiG), m.in. (...)

Podpisy pod uchwałą wspólników sp. z o.o.

Podpisy pod uchwałą wspólników sp. z o.o.

Kto powinien podpisać uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, z działalności i podziału zysku w sp. z o.o.? Czy muszą je podpisać wspólnicy, czy możliwe jest podpisanie uchwał przez przewodniczącego zgromadzenia wspólników, którym został prezes zarządu i protokolanta, a wspólnicy (...)

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

W czerwcu br. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki XYZ sp. z o.o. wspólnicy odwołali jednoosobowy zarząd spółki w głosowaniu jawnym, a następnie dzień później na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników powołali nowy zarząd również w głosowaniu jawnym. Oczywiście podczas (...)

Podpis przewodniczącego na protokole

Podpis przewodniczącego na protokole

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy odbyło się 14.07.2005 do dnia 21.07.2005 przewodniczący nie stawił się u Notariusza w celu podpisania protokołu. Był tylko pobrać projekt protokołu. Ostatnio umawia się z Notariuszem i przesuwa spotkania. Proponuje wykreślenie z protokołu wniosków, które (...)

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

W raz z innymi udziałowcami chcielibyśmy odwołać prezesa. Podejrzewamy że bezprawnie wypłacił on sobie kwotę w wysokości 30 tys złotych. Problem polega na tym że prezes na bank nie podpisze uchwały dot. zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Udziałowców. Jakie kroki prawne w takiej sytuacji (...)

Czas na sprządzenie protokołu

Czas na sprządzenie protokołu

Jaki jest maksymalny lub minimalny czas na sporządzenie protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników- czy powinno to być sprawdzane na miejscu i czy są jakieś obwarowania prawne? Regulacje dotyczące protokołowania uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników uregulowane (...)

Wybór przewodniczącego NZW

Wybór przewodniczącego NZW

Witam. Jaka jest procedura wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - tzn. czy jest głosowanie, jawne, tajne, czy ktoś zgłasza swoja lub cudzą kandydaturę - a co jak ktoś się nie zgodzi na wybór? Do powyższej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 247 kodeksu spółek handlowych. (...)

Przerwa w obradach walnego zgromadzenia

Przerwa w obradach walnego zgromadzenia

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dwóch akcjonariuszy posiadających łącznie 66% akcji zaraz po rozpoczęciu NWZA bez uzasadnienia zaproponowało zrobienie przerwy w odbyciu NWZA na 18 dni. Następnie przegłosowano pozytywnie tą propozycje 2 za tak do 1 przeciw. W związku (...)

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników

Jako jedyny wspólnik spółki z o.o. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej I Kadencji i nie zwołaniem zgromadzenia wspólników przez Zarząd tej Spółki, postanowiłem jako reprezentant jedynego wspólnika będąc Prezesem Zarządu Spółki "matki" odbyć w dniu 19.09.2003 r. nadzwyczajne (...)

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Jednoosobowa spółka z o. o. udziela pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi, który jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu. Czy umowa pożyczki pomiędzy jednoosobową spółką z o. o. a jej udziałowcem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu musi być zawarta w formie aktu notarialnego, (...)

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W spółce z o.o. księgi rachunkowe są prowadzone przez biuro rachunkowe. Dopiero w dniu 09 lipca 2007 roku biuro rachunkowe przekaże do spółki bilans za rok 2006. Jest to ostatni dzień w roku 2007, kiedy spółka ma obowiązek złożenia sprawozdania do urzędu skarbowego. W dniu 04 lipca 2007 (...)

Notariusz a zgromadzenie sp. komandytowo-akcyjnej

Notariusz a zgromadzenie sp. komandytowo-akcyjnej

Czy powołując się na art 130 par. 8 KSH można zawrzeć w statucie spółki komandytowo-akcyjnej sformułowanie, które znosi obowiązek protokołowania przebiegu walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub też ustanawia obowiązek protokołowania bez konieczności udziału notariusza? Czy wspomniane (...)

Zwoływanie zgromadzenia wspólników przez wspólnika

Zwoływanie zgromadzenia wspólników przez wspólnika

Wspólnik zażądał zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia. Zarząd ma 2 tygodnie czasu na jego zwołanie. Wg ksh jeżeli Zarząd tego nie uczyni ma prawo zwołać je wspólnik. Umowa spółki nie reguluje tej kwestii. Czy wspólnik musi mieć upoważnienie sądu rejestrowego, by zwołać nadzwyczajne (...)

Zaskarżenie uchwały WZA spółki akcyjnej

Zaskarżenie uchwały WZA spółki akcyjnej

W spółce akcyjnej, prawidłowo zostało zwołane WNZA (ogłoszono to w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z protokołem zgromadzenia i tekstem proponowanych uchwał). W zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 54 % kapitału akcyjnego. Podjęto uchwały (ogłoszone w MSiG), m.in. (...)

Podpisy pod uchwałą wspólników sp. z o.o.

Podpisy pod uchwałą wspólników sp. z o.o.

Kto powinien podpisać uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, z działalności i podziału zysku w sp. z o.o.? Czy muszą je podpisać wspólnicy, czy możliwe jest podpisanie uchwał przez przewodniczącego zgromadzenia wspólników, którym został prezes zarządu i protokolanta, a wspólnicy (...)

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

W czerwcu br. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki XYZ sp. z o.o. wspólnicy odwołali jednoosobowy zarząd spółki w głosowaniu jawnym, a następnie dzień później na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników powołali nowy zarząd również w głosowaniu jawnym. Oczywiście podczas (...)

Podpis przewodniczącego na protokole

Podpis przewodniczącego na protokole

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy odbyło się 14.07.2005 do dnia 21.07.2005 przewodniczący nie stawił się u Notariusza w celu podpisania protokołu. Był tylko pobrać projekt protokołu. Ostatnio umawia się z Notariuszem i przesuwa spotkania. Proponuje wykreślenie z protokołu wniosków, które (...)

Przerwanie zgromadzenia wspólników

Przerwanie zgromadzenia wspólników

Czy rozpoczęte Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników np. w dniu 25.05.02, w sytuacji gdy, przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera obrady, następnie dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej, stwierdza się prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność (...)

Uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni

Uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni

Kto posiada kompetencję do podpisywania uchwał Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni - Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący i sekretarz), czy też Komisja wniosków i uchwał? Czy jest to doprecyzowane w przepisach Ustawy Prawo Spółdzielcze? Prawo spółdzielcze przewiduje generalny (...)

Zwołanie walnego zgromadzenia przez wspólników

Zwołanie walnego zgromadzenia przez wspólników

Sąd postanowieniem upoważnił wspólnika posiadającego ponad 1/10 kapitału zakładowego do zwołania walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych listę akcjonariuszy podpisuje zarząd spółki i ma ona być wyłożona w siedzibie spółki. Jak rozwiązać taką sprawę jeśli (...)