Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1

Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym NIP, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z rozpoczęciem działalności gospodarczej nie trzeba czekać na rejestrację i otrzymanie wypisu z rejestru (poza działalnością określonego rodzaju, tj. podlegającą reglamentacji). Dlatego procedura przyjęcia wniosku i wpisu powinna być bardzo szybka. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta (jako tzw. organ ewidencyjny) dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1 - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika