image

Oświadczenie o prawie do opieki zdrowotnej

Sporządzenie oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego ze środków publicznych będzie niezbędne, jeśli z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych prawo do nieodpłatnych świadczeń nie będzie wynikało. Oświadczenie zawiera klauzulę: „Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, a także imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość świadczeniobiorcy i podpis świadczeniobiorcy.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Oświadczenie o prawie do opieki zdrowotnej - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne