image

Sprzeciw pracownika od ukarania karą porządkową

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować kary porządkowe. Na wniesienie sprzeciwu pracownik ma 7 dni licząc od dnia zawiadomienia o zastosowaniu wobec niego kary porządkowej.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Sprzeciw pracownika od ukarania karą porządkową - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne