Testament własnoręczny z zapisem gospodarstwa rolnego

Testament własnoręczny z zapisem gospodarstwa rolnego

Zapis jest szczególnym rodzajem rozrządzenia testamentowego polegającego na zobowiązaniu spadkobierców, ustawowych lub testamentowych, do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz określonej osoby (np. zobowiązaniu przeniesienia własności rzeczy). W przeciwieństwie do powołania do spadku, zapis nie skutkuje automatycznie przeniesieniem własności rzeczy lub praw, które spadkobierca przeznaczył określonym osobom w drodze zapisu. Do wywołania skutku rozparzającego konieczne jest jeszcze wykonanie określonej czynności przez zobowiązanych spadkobierców.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Testament własnoręczny z zapisem gospodarstwa rolnego - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika