image

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

W wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu ustania przeszkody. Sąd może też odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W niniejszym wniosku skazany powołuje się na trudną sytuację rodzinno-majątkową.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne