image

Wspólnicy spółki jawnej – załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WB)

Do wniosku o rejestrację spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym dołącza się formularz KRS-WB. W załączniku tym wskazuje się wszelkie dane, które są następnie ujawniane w rejestrze, a w szczególności nr PESEL, informacje o zawartych majątkowych umowach małżeńskich i ewentualnie powstałej rozdzielności majątkowej.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wspólnicy spółki jawnej – załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WB) - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne