image

Wzór umowy o dofinansowanie projektu z SPO WKP - Pomoc techniczna

Celem pomocy technicznej SPO WKP jest zapewnienie wsparcia dla procesu wdrażania i monitorowania SPO WKP oraz dla efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania finansowego wkładu Wspólnoty oraz środków krajowych poprzez: zagwarantowanie zgodności realizowanych projektów z prawodawstwem unijnym i politykami wspólnotowymi, zapewnienie wysokiej jakości i spójności działań służących wdrażaniu SPO WKP, zorganizowanie systemu informacji i promocji operacji SPO WKP. Minister Rozwoju Regionalnego od 24 kwietnia 2007 r. zmienił wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 - Pomoc techniczna. Publikujemy go poniżej.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wzór umowy o dofinansowanie projektu z SPO WKP - Pomoc techniczna - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne