Prawo cywilne: Pozostałe - Porady prawne (strona: 5)

Obligacyjny czy rzeczowy charakter timesharingu

Jaki charakter ma timesharing, obligacyjny czy rzeczowy?

Wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy

Na czym polega wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy?

Rodzaje praw autorskich regulowane przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jakie rodzaje praw autorskich regulowane są przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Odpowiedzialność za winę w wyborze pracownika

Czy przepisy Kodeksu cywilnego przewidują odpowiedzialność za winę w wyborze pracownika?

Działalność zawodowa

Jak można rozumieć działalność zawodową?

Pojęcia: szkoda i strata

W jaki sposób doktryna prawa cywilnego definiuje pojęcia: szkoda i strata?

Błąd istotny

Kiedy błąd, dotyczący treści złożonego oświadczenia woli, należy uznać za istotny?

Dopuszczalny poziom hałasu, który może wytwarzać właściciel danej nieruchomości

W jaki sposób przepisy polskiego prawa podkreślają dopuszczalny poziom hałasu, który może wytwarzać właściciel danej nieruchomości?

Odpowiedzialność członka zarządu stowarzyszenia w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach

Jak wygląda odpowiedzialność członka zarządu stowarzyszenia w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach?

Podważenie wyceny nieruchomości,sporządzonej przez rzeczoznawcę

Czy możliwe jest podważenie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez rzeczoznawcę na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami?

Potrącenie umowne a potrącenie uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego

Czym różni się potrącenie umowne od potrącenia uregulowanego przepisami Kodeksu cywilnego?

Odpowiedzialność członka spółdzielni za jej zobowiązania

Czy wierzyciel spółdzielni może domagać się zapłaty długu od członka spółdzielni?

Odpowiedzialność członka spółdzielni za jej straty

W jakim zakresie członek spółdzielni odpowiada za jej straty?

Czynność zachowawcza - definicja

Co oznacza "czynność zachowawcza" na tle przepisów kodeksu cywilnego?

Nakłanianie do fałszywych zeznań

O jakie roszczenia mogę wystąpić, jeżeli mam nagrania na których zatrudnieni pracownicy mówili, że mój pracodawca nakłania ich do zeznań przeciwko mnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika