Dz.U. Nr 14 poz. 67 z 2011 r. nowa instrukcja kancelaryjna

Odpowiedzi w temacie (1)

wieńczysław

27.1.2011

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. http://msp.money.pl/akty_prawne/dzienniki_ustaw/rozporzadzenie;prezesa;rady;ministrow;z,dziennik,ustaw,2011,014,67.html

Nie znalazłeś odpowiedzi?

wieściech

2011-02-07 13:19:53

Rozporządzenie dostępne jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji w pliku PDF na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/D2011014006701.pdf

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: