Interpretacja zapisu umowy

Odpowiedzi w temacie (0)

ynk22

5.11.2018

Dzień dobry. Bardzo proszę o pomoc w interpretacji zapisu umowy dotyczącego zmiany umowy w jednym konkretnym przypadku. Poniżej zapis umowy: "2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, określając następujący zakres, charakter i warunki wprowadzenia takich zmian, polegających na: 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania prac, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: d) niezależnej od Wykonawcy niemożności zapewnienia sprzętu do lokalizacji pożarów o parametrach technicznych wskazanych w ofercie Wykonawcy, z powodu zakończenia produkcji tego sprzętu, po dacie zawarcia niniejszej umowy, dopuszcza się zmianę rodzaju lub typu sprzętu. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest zapewnienie przez Wykonawcę sprzętu do lokalizacji pożarów, który będzie odpowiadał funkcjonalności sprzętu pierwotnie wynikającemu z oferty, a jego parametry techniczne pozostaną niezmienione lub wyższe od pierwotnie wynikających z oferty." Czy zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku zakończenia produkcji sprzętu po dacie zawarcia umowy, czy może zmiana umowy dopuszczalna jest po dacie jej zawarcia z powodu zaprzestania produkcji sprzętu, przy czym zakończenie produkcji sprzętu nie ma tu znaczenia. Rolę zapewne odgrywają przecinki. Sprawa jest dla mnie ważka. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.1.2018

  Podatek rolny od użytków rolnych klasy VIz

  Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 2 stycznia 2018 r. dotyczy ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Zgodnie z interpretacją stosuje się do nich (...)

 • 26.5.2010

  Zapis i polecenie w testamencie

  Zapis to rozrządzenie testamentowe, w wyniku którego na spadkobiercę lub zapisobiercę nakładany jest obowiązek spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz innej oznaczonej osoby (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 19.12.2018

  Crowdfunding - z czym to się wiąże?

  Crowdfunding, tzn. zbieranie pieniędzy przez Internet, nie jest regulowane przez państwo. Powoduje to problemy interpretacyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. W zależności od charakteru (...)

 • 4.6.2017

  Zapis windykacyjny - czyli można już zapisać konkretną rzecz konkretnej osobie

  Zapis windykacyjny polega na tym, że w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Zapis (...)