Interpretacja zapisu umowy

Odpowiedzi w temacie (0)

ynk22

5.11.2018

Dzień dobry. Bardzo proszę o pomoc w interpretacji zapisu umowy dotyczącego zmiany umowy w jednym konkretnym przypadku. Poniżej zapis umowy: "2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, określając następujący zakres, charakter i warunki wprowadzenia takich zmian, polegających na: 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania prac, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: d) niezależnej od Wykonawcy niemożności zapewnienia sprzętu do lokalizacji pożarów o parametrach technicznych wskazanych w ofercie Wykonawcy, z powodu zakończenia produkcji tego sprzętu, po dacie zawarcia niniejszej umowy, dopuszcza się zmianę rodzaju lub typu sprzętu. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest zapewnienie przez Wykonawcę sprzętu do lokalizacji pożarów, który będzie odpowiadał funkcjonalności sprzętu pierwotnie wynikającemu z oferty, a jego parametry techniczne pozostaną niezmienione lub wyższe od pierwotnie wynikających z oferty." Czy zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku zakończenia produkcji sprzętu po dacie zawarcia umowy, czy może zmiana umowy dopuszczalna jest po dacie jej zawarcia z powodu zaprzestania produkcji sprzętu, przy czym zakończenie produkcji sprzętu nie ma tu znaczenia. Rolę zapewne odgrywają przecinki. Sprawa jest dla mnie ważka. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: