Jak odzyskać od pracodawcy należne pieniądze?

Odpowiedzi w temacie (1)

-

17.10.2002

Witam, Mój tata został zwolniony z przyczyn ekonomicznych zakładu w dniu 31.09.2002 .. Przysługuje mu świadczenie przedemerytalne i dokumenty zostały już złożone w Urzędzie Pracy. Jest tylko problem z tym, że zakład pracy nie wypłacił (i ni e może podać kiedy to zrobi) pensji za wrzesień, należnej odprawy i innych ś wiadczeń. Na ostatnim "pasku" jest naliczona kwota netto około 15 000 PLN. Czy ktoś wie jak można wyegzekwować te pieniądze ? (Zakład może w najbliższym czasie ogłosić upadłość). Na jakim druku można składać pozew do Sądu Pracy ? Serdecznie pozdrawiam, Robert Wawrzyniak
(robert)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

zakret

2002-10-25 22:17:14

rzeczywiście zacznij od sądu pracy; żadnych formularzy do składania pozwu przed tym sądem się nie stosuje; o ile nie złożył twój tata jeszcze pozwu proponuje pozew nakazowy w trybie upominawczym (tak zatytułować pismo)- przyśpieszy to znacznie postępowanie, gdyż Sąd może wydać rozstrzygnięcie bez rozprawy- tylko koniecznie należy precyzyjnie wskazać żądane kwoty; po uzyskaniu orzeczenia i jego uprawomocnieniu ( upływ terminu na ewentualne odwołanie drugiej strony) należy wytąpić do Sądu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności (jest to załatwiane szybko) i z takim orzeczeniem zwrócić się do komornika z żądaniem wyegzekwowania należności; w przypadku bezskuteczności egzekucji (brak majątku byłego pracodawcy) jest jeszcze szansa na zapłatę przynajmniej części zasądzonej kwoty przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdzie należy zwrócić się z prawomocnym orzeczeniem sądowym i postanowieniem o umorzeniu egzekucji. zakręt

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: