Nauczyciel, praca w trudnych warunkach.

Odpowiedzi w temacie (2)

aleksaaa

31.1.2013

Jakie warunki należy rozumieć jako trudne warunki w pracy nauczyciela? Ktoś mi jest w stanie powiedzieć ile wynosi dodatek za pracę dla nauczycieli w trudnych warunkach?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

nauta

2013-02-01 09:11:09

Za prace w trudnych warunkach należy uznać prowadzenie przez nauczycieli m.in.: praktycznej nauki zawodu szkół górniczych ? zajęć praktycznych pod ziemią, praktycznej nauki zawodu szkół leśnych ? zajęć w lesie, praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych ? zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa, praktycznej nauki zawodu ? zajęć w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych, zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych, zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, poradnictwa rodzinnego oraz mediacji między nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.

jasiek29

2013-02-07 09:28:24

Hej, ile wynosi dodatek za pracę dla nauczyciela mianowanego, w szkole specjalnej dla dzieci z zespołem downa i lekkim porażeniem mózgowym, który nie ma stażu pracy?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

 • Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)

 • BHP przy obsłudze żurawi

  Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących zostało podpisane. Nowe przepisy powstały przy ścisłej współpracy ze stroną (...)

 • Emerytury i renty nauczycieli akademickich

  Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu (...)

NA SKÓTY