e-prawnik.pl Porady prawne

odroczenie rozbiórki samowoli budowlanej w czasie COVID

Odpowiedzi w temacie (0)

SCSI_RAID

6.7.2020

Dień dobry. Mam następujący problem: dotyczy samowoli budowlanej na działce leśnej, w postaci domku letniskowego. W 2015 roku został wydany nakaz rozbiórki, który do tej pory nie był egzekwowany (były jedynie 2 kontrole). Dnia 7.05 nadzór budowlany przesłał pismo o treści cyt.: "Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 17.06.1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity DZ.U. z 2019r poz. 1438 ze zm.) wzywa się zobowiązanego do wykonania w terminie sześciu miesięcy od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, następującego obowiązku: rozebrać (...)". Natomiast dziś, tj 6.07 otrzymałem kolejne pismo o następującej treści: "Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie w nawiązaniu do Upomnienia znak (...) z dnia 7.05.2020 uprzejmie informuje, że: w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV2 i brzmieniem art.46 pkt 20, na mocy którego uchylono m.in art. 15zzs ustawy z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od 23.05.2020 został odwieszony bieg terminów procesowych i sądowych. Wobec powyższego wskazany ww. upomnieniu obowiązek rozbiórki należy wykonać w terminie do 31.12.2020. Moje pytanie jest następujące: W pierwszym piśmie z 7.05.2020, nadzór budowlany nie powoływał się na wprowadzoną ustawę z dnia 2.03.2020, a jedynie na stan epidemii (wprowadzony w Polsce 20.03.2020 rozporządzeniem). Natomiast w drugim piśmie, niejako "odpowiadającym" na pierwsze, powołuje się na ustawę z 2.03.2020 oraz ustawę z 14.05.2020 znoszącą art.15 zzs. W moim odczuciu poruszone są w obu pismach odrębne akty prawne, a stan epidemii w dalszym ciągu nie został w Polsce odwołany. Czy w związku z powyższym, jest szansa na wyegzekwowanie od nadzoru budowlanego decyzji zawartej w piśmie pierwszym z dnia 07.05.2020? Z poważaniem Marcin

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM