e-prawnik.pl Porady prawne

podwykonawcy robót budowlanych

Odpowiedzi w temacie (0)

middle

12.5.2011

Dzien dobry!

Czy inwestor zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych?

Odpowiadając zatem na postawione pytanie, stwierdzić należy, iż inwestor będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonania części prac stanowiących przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane, jeżeli wyraził zgodę na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą. Zgoda inwestora może zostać wyrażona w każdy sposób, również dorozumiany. Zgoda inwestora będzie domniemana, jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z dokumentacją dotyczącą powierzonych robót inwestor nie zgłosi w tym zakresie pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Wobec ochronnego charakteru wskazanych przepisów konieczne jest podkreślenie, iż zawarcie umowy przez podwykonawcę bez uzyskania zgody inwestora będzie skutkowało brakiem odpowiedzialności po stronie inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM