e-prawnik.pl Porady prawne

Podział gruntu w spółdzielni mieszkaniowej - pytanie

Odpowiedzi w temacie (0)

Markos

29.4.2009

Jest sobie spółdzielnia, która wykonała wielobudynkowe podziały geodezyjne nieruchomości jeszcze w 2002 roku - gdy obowiązywała stara Ustawa o SM z 2000 roku. Ustawa została znowelizowana 14.czerwca 2007 (czyli przed Uchwałami zarządu ale po podziale geodezyjnym). Nowelizacja spowodowała wiele zmian - w tym jedną kluczową dla sprawy - cyt.: "art. 42: w ust. 3: - pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1) oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek wraz z gruntem przynależnym do tego budynku, jako podstawową nieruchomość ewidencyjną, w którym ustanawia się odrębną własność lokali; nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona tylko wtedy, gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, lub działka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej;" W Ustawie z roku 2000 nie było mowy o tym czy i kiedy mozna ustanowić nieruchomość wielobudynkową. Pytanie więc takie - czy

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM