Praca na urlopie macierzyńskim

Odpowiedzi w temacie (6)

-

10.5.2004

Czy można pracować na zlecenie na urlopie macierzyńskim?
(Arabella)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

januszek13

2004-05-11 01:19:09

Urlop macierzyński przysługuje kobiecie, która ma urodzić dziecko. Poród ma miejsce (wg SN) gdy dziecko urodzi się co najmniej 22 tygodnie po poczęciu, ważąc minimum 500 gram. W innym wypadku mamy do czynienia z poronieniem i mają zastosowanie przepisy dotyczące stanów chorobowych. Celem urlopu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia matki oraz konieczność zapewnienia dziecku opieki w pierwszym etapie życia. Wymiar urlopu uległ znacznemu skróceniu w porównaniu ze stanem poprzednim. Praktyka wykazała, że rzadko kiedy kobiety wykorzystywały całość przysługującego jej urlopu. Także pracodawcy krócej pozostają bez pracownika, co może zmniejszyć ich obawy przed zatrudnianiem kobiet mogących zajść w ciążę. Kobieta, która urodziła jedno dziecko ma prawo do 16 tygodni urlopu macierzyńskiego. Przy następnym dziecku jest to już 18, a w wypadku ciąży mnogiej 26 tygodni. Co najmniej 2 tygodnie urlopu mogą (powinny wg SN) wypaść przed planowanym porodem jeżeli pracownica złoży stosowny wniosek do pracodawcy (maksymalnie jest to 8 tygodni). Po porodzie wykorzystaniu ulega pozostały okres. Generalnie matka powinna wykorzystać 14 tygodni urlopu po porodzie, reszta może przypaść ojcu. Łatwo jest wyobrazić sobie jednak sytuację gdy kobieta wykorzystuje 2 tygodnie przed i resztę po urodzeniu pierwszego dziecka (właśnie owo 14 tygodni) i dla ojca nie zostaje nic. Przeoczenie ustawodawcy? Co do zasady urlop powinien być wykorzystany w sposób ciągły. Wyjątek występuje w przypadku hospitalizacji dziecka. Kobieta może wtedy po 8 tygodniach od porodu przerwać urlop i kontynuować go dopiero po opuszczeniu szpitala przez dziecko. Owo skrócenie urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach następuje na pisemny wniosek pracownicy złożony najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem pracy. Do wniosku powinno być dołączone zaświadczenie pracodawcy ojca, o terminie rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego. Przeoczono chyba sytuację matek samotnie wychowujących dziecko lub ojców nie będących pracownikami. Kodeks nie przewiduje w wyżej wymienionych sytuacjach możliwości skrócenia urlopu wychowawczego. Z mocy prawa urlop ulega skróceniu gdy matka zrezygnuje z opieki nad dzieckiem oraz w przypadku urodzenia martwego dziecka albo jego śmierci po urodzeniu. W tych przypadkach musi zostać wykorzystane co najmniej 8 tygodni urlopu od dnia porodu, a w razie śmierci dziecka powrót do pracy nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 7 dni od tego zdarzenia. W przypadku śmierci kobiety niewykorzystany urlop przysługuje ojcu. Podczas urlopu macierzyńskiego kobiecie nie przysługuje wynagrodzenie za pracę. Może ona jednak otrzymać zasiłek macierzyński w wysokości 100 % wynagrodzenia.

growis

2004-05-12 09:01:43

Można. Zleceniodawca musi jednak odprowadzić od wynagrodzenia pełne składki zus na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

jadwiga_czaj

2005-12-24 00:41:57

Również w trakcie urlopu macierzyńskiego można uczestniczyć w szkoleniach/

stanpoll

2007-08-02 16:35:33

Czy można pracować w czassie urlopu wychowawczego

monika5 prawo-pracy.net

2009-05-27 09:25:44

CZy można przerwac urlop macierzynski i podjac prace, przy zalozeniu ze ojciec nie moze wykorzystac reszty urlopu macierzynskiego.

rafcio11

2012-11-29 10:16:05

witam, żona jest na urlopie macierzyńskim czy pomimo tego może podjać prace stacjonarną na pół etatu? jest to praca przez internet, pisanie wątków, arytukłów itp. nie jest to niz czasochłonnego bardzo no i chodzi nie o to ze trzeba pisac od tej i do tej godziny, ale o wykonanie tego co jest do zrobienia i tyle. czy urlop macierzyński wyklucza możliwość takiej pracy? nam to pomorze z finansami w domu, a żonie pomoże też odpocząć psychicznie. cięzko jest pracować 5 lat a potem nagle nie móc/nie musieć, pracowac w ogóle. pół etatu w takiej pracy pomogłoby jej i mnie- psychicznie.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: