"Przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę" a ulgi ZUS i Podatki

Odpowiedzi w temacie (0)

mdski

2.4.2020

Dobry wieczór, Borykam się z nietypową sytuacją i chciałbym prosić szanownych forumowiczów o pomoc. Pracowałem na podstawie umowy o pracę w Spółce A, gdzie z dniem 1. marca nastąpiło "Przejście części zakładu pracy" do Spółki B i zostaliśmy o tym zawiadomieni na piśmie ((treść poniżej)) Przysługiwało mi zerwanie stosunku pracy z 7 dniowym wyprzedzeniem, więc 1 marca złożyłem wypowiedzenie pragnąc zmienić warunki zatrudnienia z nową spółką na umowę B2B i rozliczać się na bazie faktur VAT. Zakładając działalność gospodarczą dowiedziałem się, że nie mogę skorzystać w ZUS z Ulgi na start, jeśli będę świadczył usługi na rzecz byłego pracodawcy. "Niestety" ostatni przelew wynagrodzenia za jeden tydzień marca razem z wypłaceniem ekwiwalentu urlopu dostałem już od Spółki B - uznałem, że unieważnia to warunek ulgi na start o świadczeniu usług dla bezpośrednio byłego pracodawcy - czy słusznie? Czy w takim przypadku nową spółkę uznaje się za mojego pracodawcę mimo że bezzwłocznie w terminie otrzymania zawiadomienia złożyłem rezygnację i może "sprzeciw" w formie wypowiedzenia można uznać za fakt, że pracowałem tylko dla spółki A i mogę skorzystać z ulgi na start mając Spółkę B za klienta? Słyszałem też, ale nie mogę znaleźć potwierdzenia, że nie mogę skorzystać nawet z małego ZUSu i powinienem od razu zapłacić ZUS pełny oraz że nie mogę rozliczać podatku liniowo tylko przez rok muszę rozliczać się na zasadach ogólnych. Suma tych faktów prawie zupełnie niweluje zyski jakie chciałem osiągnąć przez zmianę formy pracy, i chciałbym dowiedzieć się czy może jednak przysługują mi warunki chociaż małego ZUSu i liniowego podatku? Dodam, że nie ma żadnych powiązań prawnych między Spółką A a spółką B. Będę bardzo wdzięczny za każdą opinię, pozdrawiam, M Zgodnie z art.23(1) par. 3 kodeksu pracy (dalej: ?k.p.?) zawiadamiam Pana/Panią, że w dniu 01.03.2020 r. nastąpi przejście części zakładu pracy przez co należy rozumieć zespół pracowników pracujących dotychczas przy projekcie XXXXXXX w ramach SPÓŁKA A sp. z o.o., na nowego pracodawcę ? spółkę SPÓŁKA B sp. z o.o. w wyniku założenia tej spółki dla celów dalszego prowadzenie projektu XXXXXXX poprzez odrębny podmiot. 2. SPÓŁKA B sp. z o.o. (nowy pracodawca) staje się z mocy prawa stroną dotychczasowego stosunku pracy, a treść zawartych umów o pracę (warunki pracy i płacy) nie ulegnie zmianie. Zachowane zostaną wszelkie benefity, z których pracownicy dotychczas korzystali. Zostanie utrzymana ciągłość zatrudnienia tj. staż w SPÓŁKA A sp. z o.o. będzie kontynuowany u nowego pracodawcy, a urlop nabyty w SPÓŁKA A sp. z o.o., na zasadzie ciągłości będzie można wykorzystać w SPÓŁKA B sp. z o.o. 3. Przejście zakładu pracy spowoduje, że Pana/Pani nowym pracodawcą zostanie SPÓŁKA B sp. z o.o. 4. Zgodnie z art. 23(1) § 4 k.p. w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY