e-prawnik.pl Porady prawne

Pytanie o przedawnione koszty

Odpowiedzi w temacie (1)

Luki28

7.5.2021

Witam. Posiadam dług w Kredyt Inkaso. Mam zamiar go spłacić. Napisałem do nich żeby opisali mi dokładnie całą sprawę wraz z kosztami. Pytanie czy jestem w stanie coś tę kwotę zmniejszyć np.odsetki. Wyjaśniam, iż na mocy cesji wierzytelności z dnia 2007-04-26 spółka nabyła od T-Mobile Polska S.A. (zmiana z PTC Sp.z o.o. operator sieci ERA) przysługującą mu wierzytelność i w związku z tym weszła we wszystkie prawa dotychczasowego Wierzyciela w szczególności roszczenia o zapłatę wraz zaległymi odsetkami. W dniu 13.08.2008 r. Sąd Rejonowy w Zamościu VII Wydział Grodzki wyrokiem o sygnaturze akt ****'****** zasądził od Pana na rzecz Kredyt Inkaso S.A. spłatę zadłużenia wraz z kosztami procesu. Na podstawie tytułu wykonawczego do ww. wyroku wydanego przez Sąd postanowieniem z dnia 12.11.2008 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie prowadził przeciwko Panu z wniosku Wierzyciela postępowanie egzekucyjne o sygnaturze akt *********', umorzone w dniu 29.12.2017 r. wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Na wierzytelność składają się wyszczególnione poniżej tytuły zobowiązań: 985.4 zł - kapitał 179.89 zł - odsetki karne (naliczone przez poprzedniego Wierzyciela) 846.13 zł - koszty 1679.58 zł - odsetki umowne naliczone do dnia 04-05-2021 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

AgataKurant

2021-05-21 16:36:02

Szanowny Panie, Z zamieszczonej treści wnioskuję, iż nastąpiła cesja, i zadłużenie obsługuje nowy podmiot. Mimo, iż sprawa wcześniej była u Komornika - i aktualny wierzyciel może wystąpić o skierowanie sprawy do Komornika ponownie, otrzymał Pan zapewne pierwsze (od nowego wierzyciela) wezwanie do zapłaty. Pismo wyjaśnia składowe zadłużenia. Oczywiście może Pan się zwrócić z prośbą/propozycją odstąpienia od części odsetek. Czy jednak Wierzyciel się na to zgodzi - nie wiadomo, gdyż nie ma takiego obowiązku. Zawsze warto podejmować dialog z Wierzycielem, proponować różne rozwiązania spłaty - najlepiej realne dla Pana, i korzystne dla drugiej strony. Z poważaniem,

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM