e-prawnik.pl Porady prawne

Skrócenie urlopu macierzyńskiego

Odpowiedzi w temacie (1)

-

28.7.2004

Czy możliwe jest skrócenie urlopu macierzyńskiego? Bardzo proszę o jakieś rady.
(arabella)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Krzych

2004-07-30 07:49:36

Zgodnie z kodeksem pracy art. 180 paragraf 5 : "Pracownica po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi - ojcu wychowującemudziecko, na jego pisemny wniosek". Tak więc: 1. trzeba wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie 2. ojciec dziecka - mąż - musi być zatrudniony - być pracownikiem 3. ojciec dziecka będący pracownikiem musi złożyć wniosek do swojego pracodawcy że chce wykorzystać pozostałą część urlopu macierzyńskiego . 4. pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy 5. do wniosku pracownica załącza zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka - pracownika potwierdzające termin rozpoczęcia przez tego ojca wykorzystywania pozostałej części urlopu macierzyńskiego

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM