e-prawnik.pl Porady prawne

Szkolenia WOLTERS KLUWER POLSKA - czerwiec 2011 - KALENDARIUM !!!

Odpowiedzi w temacie (0)

jarmiła

15.5.2011

KALENDARIUM SZKOLEŃ WOLTERS KLUWER POLSKA:


1. SĄDOWA KONTROLA ZATRZYMANIA I STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W PRAKTYCE SĄDOWEJ

termin: 2 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: dr Sebastian Ładoś - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Kierownik Sekcji Postępowania Przygotowawczego.

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157578__PZTA_0D.html


2. SPORY PRAWNE - SKUTECZNE TECHNIKI ICH PROWADZENIA I ROZWIĄZYWANIA

termin: 3 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: Aneta Jakubiak ? Mirończuk ? doktor nauk prawnych, adiunkt UKSW w Warszawie, trener negocjacji i rozwiązywania konfliktów z 10 letnim doświadczeniem, autorka publikacji: ?Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne?, \"Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych\".

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157613__PZTA_0D.html


3. KARA UMOWNA W PRAKTYCE SĄDOWEJ

termin: 3 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: Zbigniew Miczek, sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40155538__PZTA_0D.html


4. NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH HIPOTEKI

termin: 8 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: Joanna Ćwik?Bielińska ? Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie problematyki prawa cywilnego oraz ksiąg wieczystych.

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157393__PZTA_0D.html


5. PRZECIWDZIAŁANIE MANIPULACJI NA SALI SĄDOWEJ NA PRZYKŁADZIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

termin: 9 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: dr Sebastian Ładoś - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Kierownik Sekcji Postępowania Przygotowawczego.

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40156738__PZTA_0D.html


6. CZYNNOŚCI ZAWODOWEGO PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM

termin: 10 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: Bogusław Dauter - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor i współautor opracowań z zakresu prawa podatkowego, postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnego.

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157424__PZTA_0D.html


7. PRAWNIK MENADŻEREM. ZARZĄDZANIE KANCELARIĄ I RELACJAMI Z RYNKIEM ? KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW

termin: 14 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: Izabela Markiewicz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz programu Professional Diploma in Marketing przy The Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii. Od 7 lat trener i konsultant z zakresu zarządzania międzykulturowego, komunikacji marketingowej, międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157570__PZTA_0D.html


8. PRAWO INTERTEMPORALNE W PRAKTYCE SĄDOWEJ

termin: 14 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: Zbigniew Miczek, sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157576__PZTA_0D.html


9. UDZIAŁ OBROŃCY I PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH O WYKROCZENIA

termin: 15 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: dr Dariusz Świecki ? sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej.

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40156913__PZTA_0D.html


10. PROBLEMATYKA PSYCHIATRYCZNA I PSYCHOLOGICZNA W PROCESIE KARNYM. WYBRANE ZAGADNIENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM USTANOWIENIA/ZWOLNIENIA OBROŃCY Z URZĘDU

termin: 16 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: dr Sebastian Ładoś - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Kierownik Sekcji Postępowania Przygotowawczego.

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157581__PZTA_0D.html


11. E - KSIĘGA WIECZYSTA - INTERPRETACJA WPISÓW I ODCZYTYWANIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ PROWADZONEJ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

termin: 17 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: Joanna Ćwik?Bielińska ? Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie problematyki prawa cywilnego oraz ksiąg wieczystych.

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/http://management.e-prawnik.pl/index.php?controller=seo&action=showforum&forum_id=1&id=35451x_C_I__P_40156862__PZTA_0D.html


12. OTWARCIE TERMINÓW SĄDOWYCH I PROCESOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM - SKUTKI UCHYBIEŃ, PRZYWRÓCENIE TERMINÓW W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

termin: 30 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: Sławomir Jamróg ? Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Przewodniczący Wydziału Cywilnego - Odwoławczego.

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157611__PZTA_0D.htmlPełna oferta szkoleń dostępna na: www.LEX.pl/szkolenia


Kontakt:

Agnieszka Rożko
Kierownik ds. szkoleń
Wolters Kluwer Polska
Tel.: 022 535 83 23, Fax: 022 535 83 22
e-mail: arozko@wolterskluwer.pl ; szkolenia@wolterskluwer.pl

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM