e-prawnik.pl Porady prawne

Ulga rehabilitacyjna - warunki jakie trzeba spełnić !!!

Odpowiedzi w temacie (0)

kandyd

16.4.2011

Będzie to możliwe, gdy niepełnosprawny posiada:

1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej będzie też możliwe na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, które zostało wydane na podstawie przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 roku.

Niektóre odliczenia uzależnione są od grupy inwalidztwa. W przepisach czytamy o dwóch grupach.

1. Niepełnosprawny z I grupy inwalidzkiej ? osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.|
2. Niepełnosprawny z II grupy inwalidzkiej ? to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM