e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa aktorska

Odpowiedzi w temacie ()

tomankooo

20.4.2015

Witam, Proszę o pomoc w poprawieniu/korekcie umowy aktorskiej - zgodziłem się aby parę osób gościnnie zagrało w moim filmie, i chcę mieć pewność, że żadna z nich nagle nie postanowi sobie zablokować produkcji (co już niestety się zdarzało...). Stworzyłem sam taką oto wersję umowy, jednak jestem zupełnie zielony w temacie prawa i bardzo przydałaby mi się pomoc. Najważniejsze punkty które chcę osiągnąć to: 1. zgoda na wykorzystanie wizerunku aktora 2. aby w żadnym przypadku nie mógł zablokować upublicznienia produkcji 3. aby nagle nie miał jakichś roszczeń finansowych 4. wszystko za symbolicznie 1 zł za obopólną zgodą 5. oraz reszta punktów w tekście poniżej serdecznie proszę o wniesienie ewentualnych poprawek/korekt dzięki za poświęcenie czasu i pomoc, z pozdrowieniami, Tomek "Umowa o wykonanie i wykorzystanie zdjęć filmowych Zawarta w ................. dnia .................................................. ........................, pomiędzy: Reżyserem .................................................. ... Zam. w ......................................... .................................................. ... Legitymującym się dowodem osobistym: Nr ................................................. PESEL ........................................... NIP ............................................... a Aktorem .................................................. ... Zam. ............................................ .................................................. ... Legitymującym się dowodem osobistym: Nr ................................................. PESEL ............................................ NIP ................................................ § 1 Reżyser zobowiązuje się wykonać film pod roboczym tytułem "..........." oraz niezbędne materiały do jego promocji, takie jak trailery, teledyski, reklamy, zdjęcia, plakaty i inne materiały związane z produkcją i promocją filmu na które składają się nagrania Aktora a Aktor zobowiązuje się brać udział w tych nagraniach w dniach i miejscach wskazanych przez reżysera pozować oraz uczestniczyć własnym staraniem w wykonaniu utworu, który uzyskany będzie w trakcie zdjęć filmowych oraz późniejszej techniczno-graficznej obróbki zdjęć przez Reżysera lub osoby przez niego wskazane. § 2 Wszelkie prawa Autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do filmu opisanego w § 1 nabywa Reżyser. § 3 Termin wykonania Filmu opisanego w § 1 ustala się na .................................................. .... r. § 4 Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy dla Aktora stanowi: 1. Wynagrodzenie pieniężne w kwocie .....1................. zł (słownie .............................jeden................ ............zł), 2. Nagranie płyty CD lub DVD z filmem opisanym w § 1 lub jego częścią wybraną przez Reżysera i przekazanie jej Aktorowi, § 5 Aktor może, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Reżysera, wykorzystywać fragment zapisu CD lub DVD, o którym mowa w pkt 3 § 4 tylko i wyłącznie w celach budowy własnego portfolio oraz innych celach nie komercyjnych - pod warunkiem zamieszczania informacji o Autorze filmu/fotografii/grafiki (Reżyserze) w terminie następującym po oficjalnej premierze filmu, bądź w terminie wcześniejszym wskazanym przez Reżysera. Aktor w żadnym wypadku nie może sprzedawać lub w inny sposób czerpać korzyści finansowych z uzyskanego w ramach niniejszej umowy filmu/zdjęcia/grafiki bądź jego części pod rygorem wyciągnięcia przez Reżysera konsekwencji prawnych. § 6 Reżyser ma prawo: 1.Wykorzystywać utwór opisany w § 1 lub jego część na wszystkich znanych w chwili podpisywania umowy polach eksploatacji, 2. Publikacji utworu opisanego w § 1 lub jego części; w szczególności w Prasie, Galeriach (w tym internetowych), portfolio itd., 3. Sprzedać lub w inny sposób czerpać korzyści majątkowe z utworu opisanego w § 1 lub jego części. § 7 Aktor wyraża nieodwołalną i wieczystą zgodę na nieograniczone wykorzystanie materiału wideo, fotografii oraz grafik, na których znajduje się Aktora wizerunek, a które stanowią utwór opisany w § 1 lub jego części, przez Reżysera lub podmioty przez niego wskazane we wszystkich mediach i na wszelkie znane w chwili podpisywania umowy pola eksploatacji, na terytorium całego świata, bez żadnych ograniczeń co do natury ich wykorzystania (materiały wideo, fotografie oraz grafiki mogą być łączone z innymi materiałami filmowymi, fotografiami, grafikami i elementami oraz mogą być przerabiane i modyfikowane), w tym także do celów promocyjno-reklamowych. § 8 Aktor oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz, że posiada wszelkie prawa do złożenia deklaracji opisanej w § 7 niniejszej umowy. § 9 Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Reżysera na rzecz Aktora z tytułu pełnionych przez Aktora czynności objętych niniejszą umową. § 10 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. § 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgodnej woli stron. § 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ........................................... ........................................... Reżyser Aktor"

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

  • jezeli umowa jest na czas okreslony 3 m-c podpisywana poraz 3 juz to jaka powinna byc nastepna umowa. nie powinna byc ot juz umowa o prace? Proszę o odpowiedz i dziekuje. czytaj dalej»

  • Witam Mam takie pytanko na czym polega umowa agencyjna?Z góry dziękuję za odpowiedzi czytaj dalej»

  • Witam, prosze o rozwianie moich wątpliwości. Sytuacja 1 staż z UP 01.06 - 31.10.2009 2 umowa zlecenie od 03.11 - 30.11.2009 (nie była to umowa na okres probny, brak równiez takiej informacji (...) czytaj dalej»

  • czy umowa podpisywana między s.c. a inną firmą dotycząca współpracy wymaga podpisów wszystkich wspólników? czy umowa taka jest ważna jeśli podpis złożył tylko jeden wspólnik? czytaj dalej»

  • Zawarłem już trzecią umowę o pracę. Z tego co słyszałem trzecia taka umowa powinna być już zawarta na czas nieokreślony. Kierownictwo firmy twierdzi, że ponieważ pierwsza umowa była umowa (...) czytaj dalej»

  • 31.08.2008r, kończy mi się umowa o pracę na czas określony, czy pracodawca powinien wczesniej mnie poinformować o nie zawarciu ze mną nowej umowy, czy wystarczty że poczeka aż skońcy się umowa. (...) czytaj dalej»

  • Do kiedy pracodawca ma obowiązek rozliczyć się z pracownikiem (wypłata), jeżeli umowa o pracę dobiegła końca? czytaj dalej»

  • PILNE witam mam pytanie i prosbe jak ma wygladac umowa w momencie mojego wyjscia ze spolki cywilnej z ktorej biore samochod ma to byc umowa sprzedazy czy darowizny a moze jeszcze jakas inna dz za odp czytaj dalej»

  • Witam Mam pytanie w chwili obecenej szukam pracy.I chciałabym się zapytać co jest lepsze czy umowa zlecenie czy umowa o pracę i jak duże są różnice dla pracownika?Z góry dziękuję za pomoc czytaj dalej»

  • Czy ważna jest umowa pożyczki zawarta w dodatku notarialnie z mężem, gdzie nie było podpisanej intercyzy? Czy na podstawie takiej umowy sąd może wydąć nakaz zapłaty? W jaki sposób można się (...) czytaj dalej»