e-prawnik.pl Porady prawne

umowa o zakazie konkurencji - pytania

Odpowiedzi w temacie ()

magicland

12.12.2012

Jestem pracownicą w firmie X będącą właścicielem sieci aptek działających na terenie Polski. Personel jest zatrudniony w aptekach na podstawie umów o pracę. Dodatkowo za pracę w godzinach nadliczbowych (nadgodziny, dyżury weekendowe, świąteczne i nocne) mamy płacone na podstawie umów-zleceń. Niedawno pracodawca oświadczył, że obniża stawki za dyżury a jednocześnie zobliguje nas do podpisania umowy o zakazie konkurencji - chyba tak profilaktycznie by pracowniczy nie szukali lepszego zarobku po godzinach gdzieś indziej. Oto fragmenty proponowanej przez pracodawcę umowy: "Umowa o zakazie konkurencji - w czasie trwania stosunku pracy zawarta w dniu ....... pomiędzy ....... a pracownikiem .......... I 1. Zgodnie z art 101 KP Pracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez pracodawcę tj - obrocie detalicznym lekami, - produkcji leków, - hurtowym obrocie lekami 2. Za działalność konkurencyjną uważa się: - prowadzenie przedsiębiorstwa konkurencyjnego we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej - pozostawanie w spółce prowadzącej zbliżoną działalność - występowania w charakterze agenta, pełnomocnika lub prokurenta podmiotów konkurencyjnych 3. Pracownik zobowiązuje się ponadto w okresie zatrudnienia nie świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjna w stosunku do pracodawcy II (tutaj treść o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa - już coś takiego, w odrębnym oświadczeniu wszyscy pracownicy już wcześniej podpisywali) III Strony zgodnie postanawiają że naruszenie przez pracownika zakazu konkurencji będzie traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może być podstawą do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika zgodnie z art 52 par.1 pkt.1 KP IV mowa o wykluczeniu z zakazu spółek współpracujących z firmą - tak naprawdę spółek córek V Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla zachowania jej ważności formy pisemnej ....." Nadmieniam że zakaz będzie dotyczył całego personelu aptek tj techników farmacji, magistrów farmacji oraz magistrów farm. - kierowników aptek. Pracownicy ci wykonują różne funkcje - sprzedaż leków, ich wykonywanie, zamawianie towaru, wprowadzanie towaru, prowadzanie podstawowych procedur kasowych/księgowych. Mają różny dostęp do informacji - w zasadzie oprócz ogólnych informacji organizacyjnych pracy w danej aptece to tylko kierownik ma osobną skrzynkę mailową-kierowniczą gdzie są załatwiane bardziej poufne sprawy, zwykli pracownicy znają ceny zakupu leków z hurtowni, procedury pracy w firmie, ceny detaliczne są czymś jawnym - każdy może zapytać ocenę. I tutaj pracownicy mają pytania: 1. [B]Czy pracodawca może nakazać podpisać taką umowę każdemu [/B]pracownikami bez względu na jego dostęp do rodzaju informacji "poufnych" 2. Czy może uznać za konkurencję każda inną aptekę - nawet tę w innym mieście lub na przeciwległym krańcu tego samego dużego miasta 3. [B]Czy może zabronić pracy np u podmiotów prowadzących obrót hurtowy[/B] - skoro sam jest zarejestrowany jako podmiot nie prowadzący takiej działalności 4. [B]Czy pracownikowi należy się "odszkodowanie" za podpisanie takiej umowy [/B]- prawdopodobnie KP coś takiego reguluje? Jeśli tak - to czy nie powinno być zawarte też tej umowie ustalenie o wysokości takiego odszkodowania jako obowiązek strony pracodawcy? 5. Jeśli taka umowa zawiera np klauzule zabronione, jest stronnicza i niezgodna z KP [B]to czy w ogóle jest ona ważna[/B] - bo co do tego że pracodawca w taki lub inny sposób zmusi pracowników do jej podpisania raczej jest pewne (wiemy jaka jest sytuacja na rynku pracy i to będzie wykorzystane - albo podpisujesz albo się zwijaj)? 6. Czy jeśli pracownik podpisze taką niezbyt zgodną z prawem umowę (bo go nie chce by go zwolniono) a jednocześnie będzie zmuszony dorabiać gdzieś indziej (bo zmusi go do tego sytuacja życiowa a ten pracodawca nie daje możliwości dodatkowego zarobkowania lub ją ograniczył obniżkami) może w przypadku zwolnienia go z pracy na podstawie zapisów w/w umowy dochodzić na drodze sądowej jakiegoś zadośćuczynienia/odszkodowania za bezpodstawne zwolnienie z pracy? Z góry dziękujemy i jesteśmy wdzięczni za każdą fachową pomoc

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM