Ustawa o ochronie praw lokatorów - w czasie pożaru, po nim i remontu

Odpowiedzi w temacie (1)

glowacki123

8.8.2008

W dużym skrócie. Miał miejsce pożar w kamienicy. Spaleniu uległo jedno mieszkanie i fragmenty klatki schodowej. W obawie o konstrukcje budynku, ewakuowano wszystkich mieszkańców. Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych zaplombował wszystkie mieszkania (nawet te gdzie nie było ognia), wraz z wejściem głównym do budynku. Wyłączając tym samym obiekt z wszelkiego użytku, do czasu remontu klatki schodowej i spalonego lokalu. Niestety papierowe plomby z pieczątkami MZBK nie opierały się długo wandalom i bezdomnym. Tym bardziej, że banalny remont klatki schodowej rozpoczął się dopiero po 9 miesiącach. Bezdomni urządzili sobie w powstałym pustostanie noclegownie i szalet miejski. Wynosząc z mieszkań wszystko co miało jakąkolwiek wartość. Piece, grzejniki, sanitariaty, nawet miedziane kable ze ścian powyrywano. Wszystko! Tutaj rodzi się pytanie. Kto odpowiada za budynek i mieszkania, w okresie od wyprowadzenia lokatorów i zaplombowania budynku, do czasu

Nie znalazłeś odpowiedzi?

glowacki123

2008-08-08 23:53:18

Tutaj rodzi się pytanie. Kto odpowiada za budynek i mieszkania, w okresie od wyprowadzenia lokatorów i zaplombowania budynku, do czasu przeprowadzenia deklarowanego remontu i powrotu lokatorów? Wynajmujący twierdzi że szkody powstałe w skutek włamań nie powstałe z winy wynajmującego. Obarcza tym samym najemcę o niewłaściwe zabezpieczenie mieszkania przed dostępem osób trzecich. Obciążając tym samym najemcę naprawą i konserwacją lokalu w myśl Art.6b pkt.2 - Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz.266 z późniejszymi zmianami). Kto zatem faktycznie ponosi odpowiedzialność? W myśl jakich przepisów wówczas się to reguluje?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.2.2018

  Zmiana w ochronie praw lokatorów

  Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia (...)

 • 18.4.2017

  Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

  Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ma ona zastosowanie wyłącznie (...)

 • 23.10.2018

  Eksmisja na żądanie współlokatora

  Eksmisja z lokalu mieszkalnego może nastąpić na podstawie różnych przesłanek zawartych w przepisach prawa. Co istotne, z żądaniem orzeczenia eksmisji nie musi występować do sądu wyłącznie (...)

 • 16.4.2017

  Uzyskiwanie tytułu lekarza specjalisty

  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia określa zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie (...)

 • 17.7.2018

  Autorskie prawa osobiste na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej u.p.a.p.p.) nadaje autorom uprawnienia osobiste i majątkowe. Pierwsze z wyżej wymienionych mają za zadanie chronić więź twórcy z utworem. (...)