e-prawnik.pl Porady prawne

Warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Odpowiedzi w temacie (1)

2zibis

10.11.2010

Witam, mam status bezrobotnego. Jakie musze spełnić warunki, żeby dostac zasiłek??

Nie znalazłeś odpowiedzi?

uttka

2010-11-10 10:56:20

trzyma go tylko ten bezrobotny, który: ? w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni: - zatrudnienia lub wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą lub świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, -opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia, -wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia, -został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni, - opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego, - był zatrudniony za granicą i przybył do Polski jako repatriant, - był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nawet, jeśli spełni wymienione warunki to i tak nie będzie otrzymywał zasiłku, jeśli urząd pracy przedstawi mu propozycję odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM