Forum prawne

Wpisanie spółki do rejestru spółek jawnych - forum prawne

Witam serdecznie,

Jestem studentem Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalizację którą studiuje to Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W ramach projektu musiałem stworzyć wirtualną firmę, która zmaga się z realnymi problemami.

Firmę tworzę ja wraz spólnikami. Wystąpiliśmy razem do sądu z wnioskiem o wpisanie spółki do rejestru spółek jawnych. Do wniosku wspólnicy załączyli dane określone w art.26 paragraf 1 KODEKSU SPOLEK HANDLOWYCH, oraz uchwale o przekształceniu spółki cywilnej w jawna.

§ Art. 26. § 1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1) firmę, siedzibę i adres spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,

4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

Sad wezwał spółkę do wykazania, ze w ciągu 2 kolejnych lat obrotowych spółka prowadziła przedsiębiorstwo większych rozmiarów, a ponieważ wspólnicy oświadczyli, ze spółka nie prowadzi działalności większych rozmiarów, wniosek o prze rejestracje został oddalony

Moim zadaniem jest ocena stanowisko sadu oraz przedstawić problematykę przedsiębiorstwa większych rozmiarów, oraz status spółki cywilnej na gruncie KODEKSU CYWILNEGO.

Mógłby ktoś mi w tym pomóc? W zamian oferuję poradę związaną z tworzeniem stron internetowych / pozycjonowaniem i rzeczy z tym związanych.

2013.3.26 19:54:24

Odpowiedzi w temacie: Wpisanie spółki do rejestru spółek jawnych (1)

Nie jestem prawnikiem, ale jestem współwłascicielem spółki jawnej. Przekształcenia są dobrowolne i obligatoryjne - dla spółek większych rozmiarów. Może zrobiliście błąd we wniosku, nie ten formularz, może zaznaczyliście obligaotyjne przekształcenie? Może cos źle zapisaliście w Uchwale i Sąd potraktował Was jako przekształecenie obligatoryjne i odrzucił wniosek?


Z dobrowolnym (fakultatywnym) przekształceniem spółki cywilnej na spółkę jawną mamy do czynienia wtedy, gdy spółka nie spełnia przesłanek do obligatoryjnego przekształcenia, ale mimo to wspólnicy podejmują decyzje o przekształceniu.

Z art. 551 § 4 k.s.h. wynikają natomiast ograniczenia dotyczące przekształceń. Nie można przekształcić spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku. Dopuszcza się więc (podobnie jak przy połączeniu i podziale spółek) przekształcenie przez czas trwania postępowania likwidacyjnego, nawet po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli oraz upłynnieniu majątku, ale tylko do momentu podziału majątku. Nie może także być przekształcona spółka, która znalazła się w upadłości.

A może jest kwestia tego, że nie osiąganie żadnych wyników finansowych i dizałalność jako taka nie jest prowadzona, choć nie wiem czy tutaj to jest przesłanka do odrzucenia wniosku przez Sąd - tutaj KC Art. 860. § 1.kc Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

2013.4.28 10:3:17

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika